Rekrylisä

Naantalin kaupunki myöntää rekrylisää yritykselle, joka työllistää naantalilaisen työttömän työnhakijan. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin, mutta ei palkkauskustannuksiin.

Rekrylisän myöntämisen edellytyksenä on, että TE-toimisto on myöntänyt kyseisen henkilön palkkaamiseen palkkatuen. Lisäksi vähintään yhden seuraavista edellytyksistä tulee täyttyä:

  1. työllistettävä on saanut työmarkkinatukea vähintään 200 päivää tai
  2. työllistettävä on koulutettu, työtön alle 30-vuotias nuori, joka työllistyy koulutusalaansa liittyvään työhön tai
  3. työllistettävä on työtön, kouluttamaton alle 25-vuotias nuori ja hänet palkataan oppisopimuskoulutukseen tai
  4. työllistettävä on työtön maahanmuuttaja, jonka suomen kielen taito on puutteellinen.

Rekrylisää maksetaan 500 € / kk / työllistettävä henkilö, enintään kahdeksan (8) kuukauden ajan.

Työsuhteen tulee olla vähintään kahden kuukauden mittainen ja työajan on oltava vähintään 18 h / vko. Palkan tulee olla vähintään 1350 € / kk työajasta riippumatta.

Rekrylisää myönnetään vain uuteen työsuhteeseen ja sitä on haettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Lisä myönnetään vuosittaisen määrärahan puitteissa. Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle lisä myönnetään de minimis- tukena.

Lisätietoja antaa työllisyysohjaaja Auli Järvinen, p. 044 417 1486, etunimi.sukunimi@naantali.fi

Rekrylisän tarkemmat ehdot ja ohjeet sekä erillinen hakemuslomake löytyvät alla olevista linkeistä.

Liitteet

lateral-image-left
Työllisyysohjaaja
Organisaatio
Hallintopalvelut
Puhelinnumero
02 4345 550
Matkapuhelinnumero
044 417 1486
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Yleishallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Yrittäjät
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Työ ja työttömyys