Rekrylisä

Naantalin kaupunki myöntää rekrylisää yritykselle, joka työllistää naantalilaisen työttömän työnhakijan. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin, mutta ei palkkauskustannuksiin.

Rekrylisän myöntämisen edellytyksenä on, että TE-toimisto on myöntänyt kyseisen henkilön palkkaamiseen palkkatuen. Lisäksi vähintään yhden seuraavista edellytyksistä tulee täyttyä:

  1. työllistettävä on saanut työmarkkinatukea vähintään 200 päivää tai
  2. työllistettävä on koulutettu, työtön alle 30-vuotias nuori, joka työllistyy koulutusalaansa liittyvään työhön tai
  3. työllistettävä on työtön, kouluttamaton alle 25-vuotias nuori ja hänet palkataan oppisopimuskoulutukseen tai
  4. työllistettävä on työtön maahanmuuttaja, jonka suomen kielen taito on puutteellinen.

Rekrylisää maksetaan 500 € / kk / työllistettävä henkilö, enintään kahdeksan (8) kuukauden ajan.

Työsuhteen tulee olla vähintään kahden kuukauden mittainen ja työajan on oltava vähintään 18 h / vko. Palkan tulee olla vähintään 1350 € / kk työajasta riippumatta.

Rekrylisää myönnetään vain uuteen työsuhteeseen ja sitä on haettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Lisä myönnetään vuosittaisen määrärahan puitteissa. Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle lisä myönnetään de minimis- tukena.

Lisätietoja antaa työllisyysohjaaja Auli Järvinen, p. 044 417 1486, etunimi.sukunimi@naantali.fi

Rekrylisän tarkemmat ehdot ja ohjeet sekä erillinen hakemuslomake löytyvät alla olevista linkeistä.

Liitteet

Kaupungin työntekijä hoitaa puiston istutuksia

Kesätyöseteli

Naantalin kaupunki tukee nuorten työllistämistä kesätyösetelillä, joka kattaa osan työnantajalle tulevista kuluista. Tuen suuruus on 350 euroa.

lateral-image-left
Työllisyysohjaaja
Organisaatio
Hallintopalvelut
Puhelinnumero
02 4345 550
Matkapuhelinnumero
044 417 1486
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Yleishallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2