Mielenterveystyö, ehkäisevä päihdetyö ja väkivallan ehkäisy

Naantalin kaupungille on laadittu mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma. Suunnitelma pohjautuu päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavaan lainsäädäntöön ja poliittisiin linjauksiin. Tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, päihteiden käytön sekä siitä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. Mielenterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä tehdään kunnassa kaikilla sektoreilla sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla kaikki ikäryhmät huomioiden.

Naantalissa toimii monialainen edistävän mielenterveystyön, ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan ehkäisyn työryhmä. Työryhmän tarkoitus on varmistaa, että mielenterveys- ja päihdetyö sekä väkivallan ehkäisy toteutuu laaja-alaisesti ja kaikissa ikäryhmissä. Kunnassa tehtävää työtä koordinoi hyvinvointikoordinaattori.

Mielenterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä tehdään myös Varhan sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotka tuottavat myös korjaavaa palvelua Varhan mielenterveys- ja päihdepalvelut .

Väkivaltaa ehkäistään kuntien, eri viranomaisten, hyvinvointialueen ja järjestöjen yhteistyönä Varhan väkivallan ehkäisy