Maksut ja tuet

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (205/2016) säädettyjä ja Naantalin koulutuslautakunnan hyväksymiä perusteita. 

Varhaiskasvatuksen toiminnoista asiakasta laskutetaan. Laskutusta varten asiakkaan tulee toimittaa tarvittavat tulotiedot Wilmaan välittömästi hoidon alettua (ohjeet löytyvät sivun alareunasta).

Ilman tulotietoja perheen asiakasmaksu määräytyy korkeimman maksuluokan mukaan.

Voit arvioida varhaiskasvatuksen asiakasmaksun Maksulaskuri avulla. 

Palveluseteli

Tulosidonnainen palveluseteli on käytössä perheille esimerkiksi silloin, kun perhe haluaa hankkia varhaiskasvatuspalvelua yksityiseltä palveluntuottajalta. Palveluseteliä voi hyödyntää vain yksityiseen päiväkotihoitoon (ei perhepäivähoitoon). Palvelusetelin määrittelyä varten asiakkaan tulee toimittaa tuloselvityslomake Wilmaan (ohjeet löytyvät sivun alareunasta).

Palvelusetelin enimmäisarvot ovat 1.10.2023 alkaen:
- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 967,00 €/kk
- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1643,90 €/kk

Palvelusetelin enimmäisarvot ovat 1.8.2024 alkaen:
- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 1049,00 €/kk
- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1783 €/kk

Tuet

Naantalin kaupunki on maksaa lasten hoidon tuen kuntalisää.

Kuntalisä maksetaan perheille, jotka saavat Kelasta
•    kotihoidon tukea
•    yksityisen hoidon tukea.
Kela maksaa kuntalisän hoitorahan korotuksena.

Kuntalisän ehdot kotihoidon tuessa:
Kotihoidon tuen kuntalisän suuruus määräytyy perheen lasten lukumäärän perusteella:
•    nuorimmasta lapsesta 200 e/kk.
•    2.nuorimmasta lapsesta 90 e/kk
•    3. nuorimmasta lapsesta ja sitä seuraavista 70 e/kk.
Kuntalisää ei makseta esiopetusikäisestä lapsesta.

Lisäksi: 
•    Kuntalisää maksetaan vain perheen alle 3- vuotiasta lapsista ja vain, jos vanhempi hoitaa perheen kaikkia alle kouluikäisiä lapsia.
•    Kuntalisää ei makseta,  jos joku perheen lapsista on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai saa yksityisen hoidon tukea. Tukimuoto pitää olla kaikilla lapsilla sama.
•    Kuntalisää ei makseta, jos perhe saa vanhempainpäivärahaa.

Naantali kaupunki maksaa 1.3.2023 alkaen adoptoidusta lapsesta kotihoidon kuntalisää samoin periaattein kuin muista lapsista, huomioiden ikärajojen sijasta aika, joka on kulunut adoptiosta.

Kuntalisän ehdot yksityisen hoidon tuessa:
Yksityisen hoidon kuntalisää maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa olevasta lapsesta.

Yksityisen hoidon kuntalisän suuruus:
Alle  3vuotta olevasta lapsesta 310 e/kk
3 vuotta täyttäneestä lapsesta 280 e/kk.

Lisäksi: 
•    Kuntalisää maksetaan vain, jos lapsen hoitoaika on yli 25 tuntia viikossa.
•    Kuntalisää ei makseta heinäkuulta.
•    Kuntalisää ei makseta esiopetusikäisestä lapsesta.
 

 

Toimistosihteeri
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 237
Matkapuhelinnumero
044 733 4648
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sivistyspalvelut, Tullikatu 11