Yhteishankkeet

Omat äänet esiin! Naantalin Musiikkiopistossa

Omat äänet esiin! projektin tavoitteena on kannustaa oppilaitamme kehittämään omaa musiikillista ilmaisua improvisaation ja oman musiikin luomisen avulla niin yksin kuin myös yhdessä toteutettuna.  Uusia teoksia kantaesitetään lauantaina 29.3.2020 Allegro e Vivace-päivän konsertissa osana Lasten ja Nuorten Musiikkijuhlaviikkoa Naantalissa. Viemme eteenpäin arvokasta musiikkikulttuuriperintöä, mutta olemme samalla luomassa uutta musiikkia uusimpia innovaatioita käyttäen. Esitämme kiitokset nuorille säveltäjille ja esittäjille, opettajille sekä Opetushallitukselle. Tervetuloa kuuntelemaan oppilaiden teoksia sekä samalla tutustumaan musiikkiopiston toimintaan.

Alla Omat äänet esiin -projektin oppilaiden omia sävellyksiä: "Impromptu 2.1" ja "etwas mezzoforte Harmonia"

 

Suomi 2027 ja musiikkiteknologian oppimisympäristö Naantalissa

Kannustamme oppilaita luomaan omia teoksia modernia teknologiaa hyödyntäen. Toiminnot palvelet monia osa-alueita musiikin opiskelussa ja harrastamisessa sekä luovat hyviä mahdollisuuksia kaikkien toimijoiden itsearviointiin osana opetussuunnitelmaa. Hankkeessa kehitetään myös opetushenkilöstön pedagogista ammattitaitoa uusimman musiikin tietotekniikan alalla sekä myös  arvioinnissa osana uudistuvaa opetussuunnitelmaa. Tuomme musiikkiteknologisen oppimisympäristön myös koulujen musiikin tunneille. Hanke aloitettiin syksyllä 2018 ja sen on jatkoa aiemmalle vuosien 2007 - 2017 toteutetulle hankkeelle. Hanke toteutettiin yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Nuoret jousisoittajat ja Saaristomeren musiikkikulttuuriperintö

Opetuksen kehittämisprojektissa on koottu omaa toimintaympäristöä ja sen kulttuuriperintöä lähellä olevaa vanhaa sävelmateriaalia Naantalista ja Saaristomeren alueelta. Hankkeen tavoitteena on vaalia, edelleen kehittää ja siirtää seuraaville sukupolville jo katoamassa olevaa musiikkiperinnettä. Samalla jo  opintojen alusta alkaen ohjataan yhdessä oppimiseen yhteissoiton avulla merellisen toimintaympäristömme kansanmusiikkitraditioita hyödyntäen. Hanke toteutettiin vuosina 2015 - 2017 yhteistyössä Opetushallituksen kanssa, mutta toiminnallisesti kyseessä on jatkuva prosessi Naantalin musiikkiopistossa. Pyrimme vaalimaan sekä edelleen kehittämään oman toimintaympäristömme musiikkiperineitä.

Asiasanat

Lapsiperheet
Nuoret
Kulttuuri ja vapaa-aika
Kasvatus ja koulutus