Opiskelijaksi opistoon

Ranskan kieltä opiskelemassa

Ilmoittautuminen

Kursseille on ilmoittauduttava ennakkoon joko internetissä Kurssi-ilmoittautuminen tai puhelimitse opiston toimistoon. Emme ota vastaan ilmoittautumisia sähköpostilla tai tekstiviestillä. Opiskelijat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova. Samalla sitoudut maksamaan myös kurssimaksun. Maksamattomat kurssimaksut muodostavat esteen ilmoittautua ja osallistua kursseille.

Opintojen alkaminen

Kurssi alkaa opinto-ohjelmaan merkittynä ajankohtana. Merkitse ajankohta kalenteriisi. Ainoastaan kurssin peruuntumisesta ilmoitamme tekstiviestillä. Naantalin opistolla ei ole maksuttomia kokeilukertoja. Joudut maksamaan kurssimaksun, vaikka osallistuisit vain kerran.

Aikataulumuutokset ja peruminen

Esteen sattuessa ilmoittautumisen voi perua maksutta 5 päivää ennen kurssin alkua, muuten peritään 20 €:n maksu tai koko kurssin hinta, jos se on alle 20 €. Jos peruminen tehdään, kun kurssi on jo alkanut tai osallistumista ei peruuteta lainkaan, laskutetaan koko kurssimaksu.

Peruutuksen voi tehdä iImoittautumisen peruminen, puhelimitse Naantalin opiston toimistoon puh. 044 7334 651 tai sähköpostilla osoitteeseen opisto@naantali.fi

Opisto ilmoittaa kurssiohjelmaan tulevista muutoksista ja kurssin peruuntumisesta tekstiviestillä.

Materiaalit

Opiskelija hankkii ja kustantaa itse materiaalit. Kurssin kohdalla on erikseen mainittu, mikäli kurssimaksu kattaa myös materiaalit tai raaka-aineet.

Osaamisperusteisuus ja opintospistekurssit

Naantalin opisto on siirtynyt osaamisperusteiseen kurssisuunnitteluun. Osassa kursseja on osaamistavoitteet, jotka löytyvät kurssin kohdalta Naantalin opiston verkkokaupasta. Lisäksi opinto-ohjelmassa on opintopistekursseja, jotka on merkitty noppa-merkinnällä. Näissä kursseissa on osaamistavoitteiden lisäksi kurssin laajuus ja opintopisteet.

Osaamistavoitteet kuvaavat, mitä osaat kurssin käytyäsi. Arviointikriteerit kuvaavat yksityiskohtaisemmin, mitä osaamista kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työskentelyä sisältäen opetusta ja esimerkiksi itsenäistä työskentelyä.

Opintopistekurssista on mahdollista pyytää arviointi ja suoritusmerkintä. Hyväksytystä kurssista opiskelija saa opintopisteet Oma Opintopolkuun. Kurssin voi suorittaa myös ilman arviointia, kuten ennenkin.

Näin saat opintopisteet:

 • Etsi kurssitarjonnasta tarpeisiisi sopiva opintopistekurssi ja ilmoittaudu kurssille. Opintopistekurssit löydät opinto-ohjelmasta 
 • Esitä arviointipyyntö opettajalle heti kurssin alussa. Opettaja kertoo kurssin arviointikriteereistä ja arviointitavoista tarkemmin kurssin alussa.
 • Anna suostumuksesi tietojesi käsittelyyn allekirjoittamalla suostumuslomake, jonka saat opettajaltasi tai opiston toimistosta: opisto@naantali.fi tai puh. 044 7334 651. 
 • Osallistu kurssille aktiivisesti, opiskele ja kehitä osaamistasi. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää arviointikriteerien täyttymistä.
 • Opettaja arvioi kurssisuorituksesi sovitussa aikataulussa.
 • Saat tiedon hyväksytystä kurssisuorituksesta ja löydät suoritusmerkinnän Oma opintopolku-palvelusta, josta voit jakaa opintosuoritusmerkintöjä esimerkiksi työnantajalle.

Opiston järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa Naantalin opiston toiminnassa. Järjestyssäännöillä edistetään opiston sisäistä järjestystä, opiskelun sujumista sekä opiston turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Niillä turvataan myös opiskelijoiden ja henkilökunnan yhdenvertainen, turvallinen ja sujuva työskentely opetuksessa, opiston tilaisuuksissa ja sähköisissä toimintaympäristöissä.

Kun ilmoittaudut kurssille, sitoudut noudattamaan seuraavia Naantalin opiston sääntöjä.

Hyvät käytöstavat ja turvallisuus

 • Noudatan opiston järjestyssääntöjä ja henkilökunnan ohjeita.
 • Käyttäydyn kohteliaasti, asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti oppitunneilla ja tauoilla.
 • Ilmoitan opettajalle tai muulle opiston henkilökuntaan kuuluvalle, jos havaitsen kiusaamista, häirintää tai väkivaltaa.
 • Saavun tunnille ajoissa opettajan antamia ohjeita noudattaen.
 • En ota valokuvia, videoita tai tee äänitteitä ilman lupaa.
 • En käytä päihteitä tai huumaavia aineita opiston tiloissa.
 • En tupakoi sisätiloissa ja opetuspaikkojen piha-alueilla.
 • Noudatan annettuja turvallisuusohjeita.
 • Suoritan kurssimaksut opiston ohjeiden mukaisesti.
 • Opettaja on velvollinen noudattamaan vaitiolovelvollisuutta. Yhteisen hyvän vuoksi myös opiskelijana suhtaudun kunnioittavasti niihin tietoihin, joita mahdollisesti saan muista kurssin opiskelijoista.

Tilat ja välineet

 • Huolehdin ympäristön siisteydestä, siivoan omat jälkeni luokassa ja yleisissä tiloissa.
 • Vien valmistamani työt, omat materiaalini ja työvälineeni pois opiston tiloista opiston henkilökunnan antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Käytän opetustiloja ja välineitä asianmukaisesti annettuja ohjeita noudattaen. Ilmoitan välittömästi vahingosta opettajalle tai opiston henkilökuntaan kuuluvalle.
 • Olen korvausvelvollinen tahallisesti aiheuttamastani vahingosta.
 • En tuo vaarallisia esineitä ja aineita opistoon, ellei siihen ole erillistä lupaa.
 • Naantalin opisto ei vastaa opiskelijoiden omaisuudesta.

Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kaikki opistossa työskentelevät henkilöt. Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rehtorin antama huomautus. Jos rikkomus on toistuva tai erityisen vakava, rehtori voi evätä opiskeluoikeiden määräajaksi, enintään lukuvuodeksi. Tässä tapauksessa opiskelijalle ei palauteta kurssimaksua.

Opetus- ja loma-ajat

Toimistomme palvelee

Toimisto avoinna ma-pe klo 9-15. Opiston työkausien aikana iltavahtimestari Mika Niemisen tavoittaa ma-to klo 14-21. Suunnittelijaopettaja Jenny Verta tavoitettavissa puhelimitse perjantaisin klo 9-15.

Opistosihteeri
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 307
Matkapuhelinnumero
044 733 4651
Puhelinajat:

ma-pe klo 9-15

Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Naantalin opisto, Opintie 2

Rehtori
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 424
Matkapuhelinnumero
044 533 4371
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Naantalin Opisto, Opintie2

Vahtimestari
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 574
Matkapuhelinnumero
044 733 4519
Puhelinajat:

Opiston työkausien aikana ma-to klo 14-21 ja pe 9-15

Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kristoffersali, Opintie 2

Suunnittelijaopettaja
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Matkapuhelinnumero
040 359 4865
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Naantalin Opisto