Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan logo

Perusopetuslain aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. -vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille. Toimintaan hakeutuminen on perheille vapaaehtoista. Toiminta on maksullista ja se sisältää ohjatun toiminnan lisäksi iltapäivällä tarjottavan välipalan. Lapset ovat vakuutettuja toiminnan aikana.

Toiminta tarjoaa lapsille turvallisen ja virikkeellisen toimintapaikan ennen ja jälkeen koulupäivän. Ohjaajina toimii kaupungin omat koulunkäynninohjaajat. 

Kesäajantoiminta 2022 

Toimintaan hakeutuminen lukuvuodeksi 2022-2023 

Perusopetuksen ensimmäisen luokan syksyllä 2022 aloittavien oppilaiden ilmoittautuminen tulee tehdä 10. - 26.1.2022 välisenä aikana kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Wilmassa. Tämä koskee vuonna 2015 tai sitä ennen syntyneitä lapsia, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Koulutulokkaiden huoltajille lähetetään viikolla 1 ohjeet kouluun ilmoittautumisesta sähköpostitse. Mikäli ette ole saaneet sähköpostia 6.1.2022 mennessä tai teillä ei ole mahdollisuutta internet-ilmoittautumiseen, pyydämme ottamaan yhteyttä sivistyspalvelujen toimistosihteeriin p. 044 733 4643.

Perusopetuksen 2.luokan syksyllä 2022 aloittavat oppilaat sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen oppilaat hakevat toimintaan 17.1.-6.2.2022 välisenä aikana sähköisesti Wilman kautta. Hakulomake löytyy Wilmassa kohdassa lomakkeet. 

Toimintaan haetaan aina lukuvuodeksi kerrallaan. Määräaikaan mennessä tulleet hakemukset ovat etusijalla paikkoja jaettaessa. Myönnetystä aamu- ja iltapäivätoimintapaikasta viestimme sähköisesti helmi-maaliskuun aikana. Lukuvuoden aikana vapaita paikkoja voi tiedustella osoitteesta apip@naantali.fi.

Toiminta-ajan muutokset ja irtisanoutuminen

Toiminta-ajan muuttaminen tai irtisanoutuminen kesken toimintakauden onnistuu sähköisessä asioinnissa. Edellisen kuukauden aikana tulleet muutokset astuvat voimaan seuraavan kuukauden alussa. Toimintaa järjestetään koulujen arkityöpäivinä. Syyslukukaudella 10.8.-21.12.2022 (90 työpäivää) ja kevätlukukaudelle 9.1.-2.6.2023 (96 työpäivää).

Toimintamaksut  

  • aamupäivätoiminta klo 7.30-10.00, maksu 33 €/kk 
  • iltapäivätoiminta klo 12.00-16.00, maksu 88 €/kk  
  • iltapäivätoiminta klo 12.00-17.00, maksu 110 €/kk
  • aamu- ja iltapäivätoiminta klo 7.30-15.00, maksu 105 €/kk
  • aamu- ja iltapäivätoiminta klo 7.30-17.00, maksu 132 €/kk

Osa-aikaista toimintamaksua tai muita maksuluokkia ei ole. Elokuun maksusta peritään puolet.

Toimintamaksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Kun lapselle myönnetään toimintapaikka niin hänelle on varattu paikka joka toimintapäiväksi. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena tai jos lapsen sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden niin maksua ei peritä (lääkärintodistus).

Toimintapaikat

Kysy meiltä lisää

Aamu- iltapäivätoiminnan koordinaat
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Matkapuhelinnumero
050 464 9912
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sivistystoimisto, Tullikatu 11

Vapaa-aikapalvelupäällikkö
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 372
Matkapuhelinnumero
050 336 7764
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sivistystoimisto, Tullikatu 11

Asiasanat

Lapsiperheet
Kasvatus ja koulutus
Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta