Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan logo

Perusopetuslain aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. -vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille. Toimintaan hakeutuminen on perheille vapaaehtoista. Toiminta on maksullista ja se sisältää ohjatun toiminnan lisäksi iltapäivällä tarjottavan välipalan. Lapset ovat vakuutettuja toiminnan aikana.

Toiminta tarjoaa lapsille turvallisen ja virikkeellisen toimintapaikan ennen ja jälkeen koulupäivän. Ohjaajina toimii kaupungin omat koulunkäynninohjaajat. 

Toimintaan hakeutuminen ja irtisanoutuminen

Haku toimintaan lukukaudeksi 2021-2022 tapahtuu sähköisesti Wilman kautta 7.-22.1.2021 välisenä aikana. Toimintaan haetaan joka lukuvuosi erikseen. Haku koskee myös oppilaita, jotka ovat tänä lukuvuonna olleet toiminnassa mukana ja haluavat jatkaa myös tulevana lukuvuotena. Määräaikaan mennessä tulleet hakemukset ovat etusijalla paikkoja jaettaessa. Myönnetystä aamu- ja iltapäivätoimintapaikasta viestimme sähköisesti hakijalle helmi-maaliskuun aikana. Lukuvuoden aikana vapaita paikkoja voi tiedustella osoitteesta apip@naantali.fi.

Toiminta-ajan muuttaminen tai irtisanoutuminen kesken toimintakauden onnistuu sähköisessä asioinnissa. Edellisen kuukauden aikana tulleet muutokset astuvat voimaan seuraavan kuukauden alussa.

Toimintamaksut  

  • aamupäivätoiminta klo 7.30-10.00, maksu 33 €/kk 
  • iltapäivätoiminta klo 12.00-16.00, maksu 88 €/kk  
  • iltapäivätoiminta klo 12.00-17.00, maksu 110 €/kk
  • aamu- ja iltapäivätoiminta klo 7.30-15.00, maksu 105 €/kk
  • aamu- ja iltapäivätoiminta klo 7.30-17.00, maksu 132 €/kk

Osa-aikaista toimintamaksua tai muita maksuluokkia ei ole. Elokuun maksusta peritään puolet.

Toimintamaksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Kun lapselle myönnetään toimintapaikka niin hänelle on varattu paikka joka toimintapäiväksi. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena tai jos lapsen sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden niin maksua ei peritä (lääkärintodistus).

Toimintapaikat

Kysy meiltä lisää

Aamu- iltapäivätoiminnan koordinaat
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Yksikkö
41240-Oppilaan tuki ja hyvinvointipalvelut
Matkapuhelinnumero
050 464 9912
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sivistystoimisto, Tullikatu 11

Vapaa-aikapalvelupäällikkö
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Yksikkö
47113-Nuorisotoiminta, oma
Puhelinnumero
02 4345 372
Matkapuhelinnumero
050 336 7764
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sivistystoimisto, Tullikatu 11

Asiasanat

Lapsiperheet
Kasvatus ja koulutus
Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta