Asumispalvelut

kerrostalo valkoinen
Vuokra-asunnot
punainen rivitalo
Osaomistus- ja asumisoikeusasunnot
Ikäihminen istuu kädet sylissään.
Ikääntyneiden asuminen