Kaupunkistrategia 2026

Luoto saaristossa, mänty

Naantali - Onnellisen elämän saaristokaupunki!

Kaupunkistrategia ohjaa päätöksentekoa, johtamista ja käytännön toimintaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian 29.8.2022.

Strategian sisältöön kuuluvat:

  • Visio 2030
  • Arvot
  • Päämäärät
  • Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet
  • Strategiset keinot
  • Aktiivinen edunvalvonta ja yhteistyö

Kaupunkistrategia on tehty yhdessä: työskentelyyn osallistuivat poliittinen ja viranhaltijajohto, esimiehet, henkilöstö, asukkaat, yrittäjät ja kaupungin sidosryhmät.

Liitteet