Kaupunkistrategia 2022

Tienviitta matkailijoille

Meillä on valovoimainen tulevaisuus! Kaupunkistrategia ohjaa päätöksentekoa, johtamista ja käytännön toimintaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian 11.6.2018. Strategian sisältöön kuuluvat:

  • Visio 2030
  • Arvot
  • Menestysteemat
  • Vahvuudet
  • Kärkihankkeet ja toimenpiteet
  • Taloudelliset toimenpiteet
  • Toimintaympäristön muutostekijät

Kaupunkistrategia on tehty yhdessä: työskentelyyn osallistuivat poliittinen ja viranhaltijajohto, esimiehet, henkilöstö, asukkaat, yrittäjät ja kaupungin sidosryhmät.

Uusi Naantalin kaupunkistrategia 2026 -luonnos käsitellään kaupunginhallituksessa 16.5.2022 ja kaupunginvaltuustossa 6.6.2022.

lateral-image-left

Asiasanat

Osallistuminen ja päätöksenteko
Demokratia