Ilmanlaatu ja -suojelu

talvinen ulkoilureitti jäällä

Naantalissa ilmanlaatua valvotaan kaupungin keskustassa sijaitsevalla mittausasemalla. Asemalla mitataan rikkidioksidin, typen oksidien ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia ilmassa. Ilmanlaadun seuranta toteutetaan yhdessä naapurikuntien ja energiantuotanto- ja teollisuuslaitosten kanssa. Ilmanlaadusta tiedotetaan ilmanlaatuindeksiä käyttäen.

Ajantasaista tietoa Naantalin ja koko Suomen ilmanlaadusta löytyy Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

Naantalin kaupungin merkittävimmät ilman kuormittajat ovat liikenne, energiantuotanto ja teollisuus. Pakkaspäivinä, heikoissa ilmakerrosten sekoittumisolosuhteissa, on päästöjen laimeneminen vähäisintä, jolloin ilmanlaatu voi heikentyä. Hiukkaspitoisuudet ovat puolestaan korkeimmillaan keväällä, kun tuuli ja liikenne nostavat kaduilta ja teiltä ilmaan niille talvisaikaan kertyneitä pölykerroksia. Naantalin ilmanlaatu on luokiteltu yleensä tyydyttäväksi tai hyväksi.

Ilmanlaadun kuukausi- ja vuosiraportit löytyvät Turun kaupungin julkaisuista. Viimeisin Turun kaupunkiseudun ilmanlaadun vuosiraportti vuodelta 2021 on tämän sivun liitteenä.

Ilmanlaatuvaikutuksia on arvioitu myös laskennallisesti leviämismallien avulla vuoden 2018 päästöjä kuvaavassa tilanteessa. Selvityksen tilasi Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä Ilmatieteen laitokselta ja se valmistui vuonna 2020. Selvityksessä arvioitiin autoliikenteen, energiantuotannon ja teollisuuden, laivaliikenteen ja asuinrakennusten puunpolton ilmanlaatuvaikutuksia Turun seudun viiden kunnan eli Kaarinan, Naantalin, Paraisten, Raision ja Turun alueilla. Selvitys löytyy alta liitteenä nimellä Turun seudun ilmanlaatuselvitys.

CO2-raportti

Naantalin kasvihuonekaasupäästöjä voi seurata lähes reaaliajassa viikkotilastoina. CO2-raportin mukaiseen päästölaskentaan sisältyvät kuluttajien sähkönkulutus, rakennusten ja käyttöveden lämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. Teollisuuden päästöt eivät ole laskennassa mukana.

Viikkotilastossa päästöt ilmaistaan CO2-ekvivalentteina. Viikkotilastossa ovat mukana tärkeimmät ilmastoa lämmittävät kaasut: hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O). Metaanin ja dityppioksidin päästöt voidaan yhteismitallistaa hiilidioksidipäästöiksi käyttäen niin kutsuttua lämmitysvaikutuskerrointa. Esimerkiksi 1 kg metaania vastaa lämmitysvaikutukseltaan 21 kg hiilidioksidia. N2O on vieläkin voimakkaampi kasvihuonekaasu: 1 kg N2O:ta vastaa 310 kg hiilidioksidia.

Naantalin vuoden 2021 päästötiedot ja vuoden 2022 ennakkotiedot on luettavissa liitteenä olevasta yhteenvedosta.

Ympäristöpäällikkö
Organisaatio
Tekniset palvelut
Matkapuhelinnumero
040 482 4340
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Pl 43

Ympäristönsuojelutarkastaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 442
Matkapuhelinnumero
044 733 4618
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2