Kirjaamo ja arkistot

Kirjaamo- ja arkistopalvelut
Aukioloajat
ma - pe klo 9.00 - 15.00
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates

Kirjaamo

Kirjaamon tehtävänä on kirjata asianhallintajärjestelmään kaupungin käsiteltäväksi tulevat hallinnolliset asiat, niihin liittyvät toimenpiteet ja asiakirjat sekä antaa tietoa niiden käsittelyvaiheista. Kirjaamo ottaa vastaan kaupungille osoitetut asiakirjat, rekisteröi ne ja lähettää eteenpäin käsittelyä varten.

Kaupunginarkisto - hyllymetreittäin historiaa

Naantalin kaupunginarkisto on hallinnollinen arkisto, joka toimii virastojen ja laitosten päätearkistona. Kaupungin arkistotoimi ohjaa ja neuvoo yksiköiden arkistonmuodostusta ja huolehtii asiakirjojen säilyvyydestä. Arkiston julkiset asiakirjat ovat kuntalaisten ja tutkijoiden käytettävissä.

Kaupunginarkistossa säilytetään Naantalin kaupungin sekä Naantalin kaupunkiin liitettyjen kuntien ja Naantalin kansanterveystyön kuntayhtymän pysyvästi säilytettäviä hallinnon asiakirjoja. Vanhimmat asiakirjat ovat peräisin 1800-luvun lopulta.

Naantalin maalaiskunnan arkisto on luovutettu Turun maakunta-arkistoon.

Asiakirjojen tilaaminen kaupunginarkistosta

Asiakirjoja voi tilata luettavaksi hallintopalveluiden toimitiloissa tai pyytää kopioita toimitettavaksi arkisin klo 9.00 - 15.00 välisenä aikana puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai paikan päällä. Tilaukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

  • Tilaajan on annettava riittävät tunnistetiedot asiakirjan löytämiseksi sekä riittävät toimitustiedot asiakirjojen toimittamiseksi.
  • Suuret tilaukset on syytä tehdä hyvissä ajoin etukäteen.
  • Arkiston palveluhinnat pohjautuvat kaupunginhallituksen päätökseen ja määräytyvät tehtävän määrän ja laadun mukaan.
  • Toimitus- ja maksutapa sovitaan aina henkilökunnan kanssa.

Lisätietoa asiakirjallisista tietoaineistoista

Toimialojen arkistot

Uusimpia asiakirjoja säilytetään hallintokuntien omissa arkistotiloissa.

Kartat ja kaava-asiakirjat

Maankäyttöosaston palvelupiste toimittaa asiakkaille kaavoitukseen ja maanmittaukseen liittyviä asiakirjoja.

Rakennusluvat

Rakennusvalvonnan asiakasneuvonta palvelee rakennus- ja toimenpidelupa-asioissa.

Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjoja säilytetään terveyskeskuksen potilasarkistossa.
 

vs. tiedonhallinnan asiantuntija
Organisaatio
Hallintopalvelut
Yksikkö
Kaupunginkanslia/Asiahallinto
Matkapuhelinnumero
044 417 1321
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Arkistonhoitaja
Organisaatio
Hallintopalvelut
Yksikkö
Kaupunginkanslia
Puhelinnumero
02 4345 208
Matkapuhelinnumero
044 417 1322
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Asiakirja- ja tietopyynnöt