Avustukset

Naantalin kaupungin talousarviossa varataan vuosittain määrärahaa paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen. Avustuksia myöntävät toimielimet vahvistavat omat avustusohjesääntönsä tai avustusten jakoperiaatteensa. 

Yleisenä ohjeena on, että avustusta anotaan vain yhdeltä toimielimeltä/lautakunnalta. 

Avustuksia myöntävät seuraavat toimielimet:

Avustuksia myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille, joiden kotipaikka on Naantali, tai joiden toiminnan kohde on Naantalissa. Toiminnan on oltava kaikille avointa ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Yhdistyksen toiminnan tulee olla vakiintunutta.

Avustuksia ei myönnetä:

  • kunnan järjestämien harrastusryhmien toimintaan
  • kunnan muiden hallintokuntien tuottamaan toimintaan
  • yritystoiminnan aloittamiseen, harjoittamiseen tai tukemiseen
  • koulujen ja päiväkotien kannatus- tai vanhempainyhdistyksille

Kaupunginhallitus voi perustellusta hakemuksesta myöntää käyttövaroistaan tukea yhdistysten historiikkeihin.

Avustusten hakeminen

Avustuksia haetaan pääsääntöisesti maaliskuun viimeiseen arkipäivään klo 15.00 mennessä (vuonna 2024 avustusten hakuaika  päättyy poikkeuksellisesti 2.4.2024 klo 15 mennessä). Hakemuksen tekoon käytetään sähköisiä lomakkeita tai tulostettavaa pdf-lomaketta. Hakemus toimitetaan määräaikaan mennessä kaupungin kirjaamoon. 

Sähköiset lomakkeet