Kuntalaisaloite

Kuntalakirjat pinossa

Voit tehdä kuntalaisaloitteen Naantalin kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Aloite on ehdotus tai idea, ja siitä tulee ilmetä mihin kaupungin toimintaan liittyvään asiaan sillä haluat vaikuttaa. Aloite käynnistää aina prosessin, vaikka se ei saisikaan aikaan muutosta. Aloitettasi käsitellyt viranhaltija tai toimielin ilmoittaa sinulle aloitteesi johdosta tehdyt toimenpiteet.

Kirjaamossa aloite kirjataan saapuneeksi ja se lähetetään valmisteltavaksi sille toimialalle, jonka tehtäviin asia kuuluu. Kun aloitteesi on tullut loppuun käsitellyksi, kaupunki lähettää sinulle vastauksen.

Toimi näin

  1. Tee aloite ensisijaisesti Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Siellä on ohjeet aloitteen tekemiseksi. Palvelu julkaisee aloitteesi sivuillaan ja ohjaa sen Naantalin kaupungin kirjaamoon.
  2. Voit toimittaa aloitteesi myös sähköpostitse tai paperilla suoraan kaupungin kirjaamoon.

Naantalin kaupunki / Kirjaamo
Käsityöläiskatu 2, PL 43
21101 Naantali
kirjaamo@naantali.fi

Kuka ja millä ehdoin?

Kuntalaisaloitteen voi tehdä asukas tai henkilö, joka hallitsee tai omistaa kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Aloitteen voi kotikunnassaan tehdä myös yhteisö, laitos tai säätiö.

  • Aloite saa olla vapaamuotoinen.
  • Aloitteesta pitää ilmetä aloitteen tekijän yhteystiedot.
  • Aloitteella ei tarkoiteta kyselyjä eikä henkilökohtaisia hakemuksia tai anomuksia.