Kuntalaisaloite

Kuntalakirjat pinossa

Voit tehdä kuntalaisaloitteen Naantalin kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Aloite on ehdotus tai idea, ja siitä tulee ilmetä mihin kaupungin toimintaan liittyvään asiaan sillä haluat vaikuttaa. Aloite käynnistää aina prosessin, vaikka se ei saisikaan aikaan muutosta. Aloitettasi käsitellyt viranhaltija tai toimielin ilmoittaa sinulle aloitteesi johdosta tehdyt toimenpiteet.

Kirjaamossa aloite kirjataan saapuneeksi ja se lähetetään valmisteltavaksi siihen virastoon, jonka toimialaan asia kuuluu. Se, mihin virastoon aloite on siirretty käsiteltäväksi, ilmoitetaan kaupungin kotisivuilla. Kun aloitteesi on tullut loppuun käsitellyksi, kaupunki lähettää sinulle vastauksen ja käsittelyn päätöspäivämäärä ilmoitetaan kaupungin kotisivuilla.

Toimi näin

  1. Tee aloite ensisijaisesti Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Palvelu julkaisee aloitteesi sivuillaan ja ohjaa sen Naantalin kaupungin kirjaamoon.
  2. Voit toimittaa aloitteesi myös sähköpostitse tai paperilla suoraan kaupungin kirjaamoon.

Naantalin kaupunki / Kirjaamo
Käsityöläiskatu 2, PL 43
21101 Naantali
kirjaamo@naantali.fi

Kuka ja millä ehdoin?

Kuntalaisaloitteen voi tehdä asukas tai henkilö, joka hallitsee tai omistaa kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Aloitteen voi kotikunnassaan tehdä myös yhteisö, laitos tai säätiö.

  • Aloite saa olla vapaamuotoinen.
  • Aloitteesta pitää ilmetä aloitteen tekijän yhteystiedot.
  • Aloitteella ei tarkoiteta kyselyjä eikä henkilökohtaisia hakemuksia tai anomuksia.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista, valtuuston on otettava aloite käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Kuntalaki

Ohjeet kuntalaisaloitteen tekemiseksi