Pysäköinti

Maksullisilla alueilla pysäköinnin voi maksaa käteisellä, kortilla tai mobiilimaksulla. Naantalissa ovat käytössä Easypark- ja Parkman-sovellukset. Naantalin vanhakaupunki on pihakatualuetta, jossa ei ole yleistä pysäköintiä.

Kaupungin maksullisilla pysäköintialueilla maksamisvelvollisuus on joka päivä kello 9.00-18.00.
Pysäköinnin hinta on 2,40 €/tunti ensimmäisellä ja toisella tunnilla. Kolmannesta tunnista alkaen seuraavat tunnit pysäköinnin hinta on 3,60 €/tunti. 

Muumimaailma on järjestänyt omalta osaltaan pysäköintialueen, josta on linja-autokuljetus Muumimaailman portille ja takaisin.

Lisätietoa Muumiparkista

Pysäköinninvalvonta ja pysäköintivirhemaksu

Parkkipaikkaa etsiessä on hyvä muistaa, että kesällä Naantalissa valvotaan pysäköintiä tehostetusti. Pysäköintivirhemaksu on Naantalissa 40 euroa. Maksuaikaa on 30 päivää.

Oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksusta

Mikäli ajoneuvon kuljettaja, omistaja tai haltija katsoo pysäköintivirhemaksua koskevan maksukehotuksen tai maksuvaatimuksen tai maksun korotuksen aiheettomaksi, hänellä on oikeus maksuajan kuluessa esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi. Oikaisuvaatimuksesta on selvittävä tekijän nimi, osoite ja pysäköintivirheen asianumero. Asianumero on maksukehotuksessa oikealla ylhäällä valkoisessa ruudussa.

Pysäköintivirhemaksua ei tarvitse maksaa, ennen kuin päätös oikaisuvaatimukseen on tehty.

Pysäköinninvalvojan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista noudattaen sitä, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) on säädetty. Valituskirjelmään on sen lisäksi, mitä siinä on erikseen säädetty, liitettävä todistus vaaditun maksun suorittamisesta määräajassa uhalla, että valitus muuten jätetään tutkimatta.

Sähköautojen latauspisteet Naantalissa