Täytä ja lähetä sidonnaisuusilmoitus

Tehtävä tai virka
Selite: Johtotehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Esimerkiksi toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät.
 
Selite: Luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Esimerkiksi yrityksen tai yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenyys.

 
Selite: Esimerkiksi merkittävät kiinteistöjen ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistukset (ei kuitenkaan omana tai vapaa-ajan asuntona olevat kiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöiden omistukset).
 
Selite: Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.