Kaupunginvaltuusto

Naantalin kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, johon kuuluu 43 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston jäsenet on valittu kuntavaaleissa, jotka järjestetään joka neljäs vuosi. Tämän hetkisen valtuuston toimikausi alkoi 1.8.2021.

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy johtosäännöt, joissa määrätään kunnan organisaatiorakenne, eri toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jako ja tehtävät.

Valtuusto käyttää kaupungin päätösvaltaa sikäli, kun siitä ei ole erikseen toisin säädetty tai valtuusto ei ole toimivaltaansa siirtänyt muulle toimielimelle. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnan ja talouden perusteista, kuten kuntastrategiasta, hallinnon rakenteesta ja toimivallan jakamisesta, talousarviosta ja -suunnitelmasta, veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista sekä toimialojen tavoitteista. Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluu luottamushenkilöiden ja tärkeimpien viranhaltijoiden valinta. Lisäksi kaupunginvaltuusto seuraa kaupungin toimintaa tilinpäätöksen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Valtuuston päätöksiin haetaan muutosta suoraan hallinto-oikeudelle tehtävällä kunnallisvalituksella.

Kaupunginvaltuuston kokoukset

Kaupunginvaltuuston vuoden 2024 kokouspäivät ovat seuraavat: 29.1., 11.3., 6.5., 10.6., 2.9., 7.10. 11.11. ja 9.12. 2024

Kokouspaikka on kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2. Valtuuston kokoukset alkavat kello 18 ja ne ovat julkisia. Ilmoitus kokousajasta, -paikasta ja pöytäkirjan nähtävänäpidosta julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginvaltuuston jäsenet

Kaupunginvaltuuston jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@naantali.fi

Junnila Vilhelm, puheenjohtaja  PS
Lindström Jan, 1. varapuheenjohtaja KOK
Maja Pirjo, 2. varapuheenjohtaja SDP
Markku Tuuna, 3. varapuheenjohtaja KOK
Aalto Hannu, jäsen SDP
Aho Kimmo, jäsen SDP
Arvonen Pertti, jäsen KOK
Astin Katie, jäsen KOK
Björkskog Tommy, jäsen KD
Erjanti Hanna, jäsen VIHR
Eura Juha, jäsen PS
Forsblom Toni, jäsen KOK
Gustafsson Hanna, jäsen KOK
Haanpää Leena, jäsen VIHR
Haapakoski Juha, jäsen KOK
Hagsberg Sirpa, jäsen SDP
Hörkkö Jari-Antti, jäsen KESK
Jaanto Martti, jäsen KOK
Karlsson Heikki, jäsen KOK
Laine Lauri, jäsen SDP
Latvala Eero, jäsen VIHR
Lehtonen Otto, jäsen KOK
Manner Juha, jäsen PS
Mbing David, jäsen PS
Mäkilä Anita, jäsen KD
Palomäki Harri, jäsen VAS
Rantanen Sami, jäsen PS
Rintamäki Annika, jäsen SDP
Rönnholm Mikko, jäsen SDP
Saari Nina, jäsen KOK
Saksi Anita, jäsen KOK
Salokangas Elina, jäsen KOK
Santalahti Samuli, jäsen KESK
Sinkkonen Arto, jäsen KOK
Sipponen Kaisa, jäsen SDP
Takanen Juha, jäsen SDP
Tanila-Järvinen Reetta, jäsen KESK
Tavio Tero, jäsen KOK
Tavio Timo, jäsen PS
Tähti Jussi, jäsen KOK
Urpolahti Annika, jäsen KESK
Valtonen Lasse, jäsen KESK
Äikäs Liisa, jäsen VIHR

Kaupunginvaltuuston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja.

Naantalin kaupunginvaltuusto kokoustaa valtuustosalissa kaupungintalolla

Kaupunginvaltuuston kokousten suorat lähetykset ja tallenteet

Naantalin kaupunginvaltuuston kokoukset näytetään suorana lähetyksenä ja julkaistaan tekstitettyinä 14 vuorokauden kuluessa kokouksesta.

lateral-image-left
Valtuustosalin näyttötaulu ja sen edessä Naantalin pöytäviiri

Valtuusto hyväksyy johtosäännöt

Johtosäännöt määrittelevät kunnan organisaatiorakenteen ja toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jaon ja tehtävät.

lateral-image-left