Kaupunginhallitus ja kehitys- ja henkilöstöjaosto

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja, jollei johtosäännöissä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.  

Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty kuntalain 39 §:ssä sekä kaupungin hallintosäännössä.

Naantalin kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Varsinaisten jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuu kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, esittelijänä toimiva kaupunginjohtaja ja pöytäkirjaa pitävä hallintojohtaja. Asiantuntijoina kokouksiin voi osallistua myös muita viranhaltijoita tarpeen mukaan.

Kaupunginhallituksen kokoukset

Kaupunginhallituksen kokouspäivät 1.1.-30.6.2024 ovat seuraavat maanantait:

Kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään kaupunginhallituksen kokoustiloissa maanantaisin
15.1., 22.1., 12.2., 26.2., 4.3., 18.3., 25.3., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5. ja 17.6. alkaen kello 17.30.

Varsinaisten kokousten lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. 

Kokouspaikkana on kaupunginhallituksen kokoushuone kaupungintalolla osoitteessa
Käsityöläiskatu 2. Kokoukset eivät ole julkisia, ellei kaupunginhallitus toisin päätä. Kokousten esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja. Tutustu kaupunginhallituksen esityslistoihin ja pöytäkirjoihin. 

Kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään nähtävänä kaupungin internet-sivuilla ja hallintopalvelujen kirjaamossa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Mikäli kaupungin virastot ovat edellä mainittuna päivänä suljettuina, nähtävänäolopäivä siirtyy seuraavaan aukiolopäivään.

Kaupunginhallituksen kokoonpano

Kaupunginhallituksen kokoonpano toimikaudella 1.6.2023 -31.5.2025 on seuraava:

Puheenjohtaja Toni Forsblom, KOK
varajäsen Pertti Arvonen, KOK

1. varapuheenjohtaja Jari-Antti Hörkkö, KESK
varajäsen Samuli Santalahti; KESK

2. varapuheenjohtaja Kimmo Aho, SDP
varajäsen Markus Helenius, SDP

Tommy Björkskog, KD
varajäsen Sari Outinen, PS

Hanna Gustafsson, KOK
varajäsen Katie Astin, KOK

Leena Haanpää, VIHR
varajäsen Harri Palomäki, VAS

Sirpa Hagsberg, SDP
varajäsen Kaisa Sipponen, SDP

Matti Naavasalo, PS
varajäsen Juha Eura, PS

Anita Saksi, KOK
varajäsen Elina Salokangas, KOK

Reetta Tanila-Järvinen, KESK
varajäsen Annika Urpolahti, KESK

Tero Tavio, KOK
varajäsen Anu Saarni, KOK

 

Kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaosto

Kaupunginhallituksella on 1.8.2021 alkaen kehitys- ja henkilöstöjaosto, jossa on yhdeksän jäsentä. Kokousten esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä kaupunginlakimies

Kehitys- ja henkilöstöjaoston kokouspäivät 1.1.-30.6.2024 ovat seuraavat maanantait:
12.2., 18.3., 29.4., 27.5. ja 17.6. alkaen pääsääntöisesti klo 16.30.

Kehitys- ja henkilöstöjaoston kokoonpano toimikaudella 1.6.2023 -31.5.2025 on seuraava:

Puheenjohtaja
Kaisa Sipponen, SDP
varajäsen Pirjo Maja, SDP

Varapuheenjohtaja
Juha Eura, PS
varajäsen Kari Salo, PS

Jäsenet

Pertti Arvonen, KOK
varajäsen Jan Lindström, KOK

Katie Astin, KOK
varajäsen Elina Salokangas, KOK

Hanna Gustafsson, KOK
varajäsen Anita Saksi, KOK

Janne Muikkula, SDP
varajäsen Heikki Lindgren, SDP

Sari Outinen, PS
varajäsen Kristiina Hinkkanen, PS

Samuli Santalahti, KESK
varajäsen Jari-Antti Hörkkö, KESK

Kaisa Vallavuori, VAS
varajäsen Mikko Haapala, VIHR

Kaupunginhallituksen jäsenten sekä kehitys- ja henkilöstöjaoston jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@naantali.fi

Liitteet