Opiskelijakunta

Koristekuva

Mitä opiskelijakunta tekee?

  • Järjestää tapahtumia ja toimintaa kuten taksvärkki, nälkäpäiväkeräys, teemapäivät, kahvi- ja välipala-automaatti.
  • Antaa lausuntoja opiskeluun ja opetuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa.
  • On opiskelijoiden edunvalvoja toimien yhteistyössä koulun hallinnon kanssa.

Opiskelijakunnan edustajat ovat mukana koulun yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä ja heidät kutsutaan opettajien viikkopalavereihin ja opettajainkokouksiin. Opiskelijakuntaa edustaa vuosittain valittava opiskelijakunnan hallitus, jonka jäsenet edustavat myös koulua erilaisissa koulun ja koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa.