Vanhusneuvosto

Ryhmäkuva osasta vanhusneuvoston jäsenistä kevätretkellä

Naantalin vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja siellä toimivien vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen sekä vanhustyötä tekevien yhteistoimintaelin. Vanhusneuvoston perustehtävänä on vaikuttaa kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, tuottamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä mm. vanhusväestön hyvinvoinnin, osallisuuden, ympäristön ja palveluiden kannalta. Vanhusneuvoston toimintaa valmistellaan yhdessä kaupungin viranhaltijoiden kanssa. Hyvä yhteistyö ja vuoropuhelu eri hallintokuntien kanssa mahdollistaa vaikutusmahdollisuuden jo suunnitteluvaiheissa.

Käytännössä vanhusneuvoston tehtäviä ovat mm.

  • Edistää vanhusten selviytymistä eri toiminnoissa
  • Seurata kaupungin päätöksentekoa vanhusten näkökulmasta
  • Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin
  • Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kaupungin ja hyvinvointialueen viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa
  • Kehittää yhdessä vapaaehtoistoimintaa
  • Järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia vapaaehtoisvoimin
  • Edistää omalta osaltaan vanhusten elämänlaatua ja selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten kulttuuri-, liikunta- ja harrastetoiminnassa
  • Ottaa omalta osaltaan vastuuta vapaaehtoistyön keinoin ikäihmisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi
  • Tiedottaa vanhusneuvoston toiminnasta

Neuvoston jäsenyhdistykset ja muut taustayhteisöt nimeävät edustajansa ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimintakaudeksi. Nykyisen vanhusneuvoston toimikausi on 1.6.2021-31.5.2025.

Vanhusneuvoston kuluvan vuoden kokousten pöytäkirjat sekä toimintasäännöt, toimintasuunnitelma 2024 ja toimintakertomus 2023 ovat nähtävillä liitteinä. Pöytäkirjat ennen 1.1.2024 ovat pyydettäessä saatavilla sihteeriltä.