Lautakunnat

Lautakuntien jäsenet valitaan kaupunginvaltuustossa. Nykyisten lautakuntien toimikausi on 24.8.2021–31.5.2023. Lautakuntien tehtävät  ja toimivalta määräytyvät kaupungin hallintosäännön ja hallinnonalakohtaisen lainsäädännön mukaan. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto lakkautettiin 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueuudistuksesta johtuen. (Kaupunginvaltuusto 10.10.2022 § 85)

Lautakuntien kokoukset ovat suljettuja ja niitä pidetään lautakunnan itse päättämänä ajankohtana. Jokaisessa lautakunnassa on kaupunginhallituksen nimeämä edustaja. Kaupunginjohtajalla on kuitenkin oikeus osallistua kokouksiin.

Kaupungin omien lautakuntien lisäksi on seudullisia lautakuntia, jotka toimivat yli kuntarajojen.