Opiskelijalle

Oletko kiinnostunut työharjoittelusta Naantalin kaupungilla?

Kaupunki ottaa vuosittain kymmeniä henkilöitä työharjoittelutehtäviin. Monipuolisesta organisaatiosta löytyy paljon erilaisia vaihtoehtoja työharjoitteluun. Työharjoittelu voi olla esim. opintoihin tai työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin liittyvää. Työyksiköt tekevät itse ratkaisunsa harjoittelijoiden ottamisesta, joten kysy harjoittelumahdollisuutta suoraan siitä työyksiköstä, jonka toimialaan kiinnostuksesi kohdistuu.

Oppisopimus on määräaikainen työsuhde, joka koostuu pääosin työpaikalla tapahtuvasta työharjoittelusta

Oppisopimuskoulutuksessa työssä oppimista täydennetään oppilaitoksissa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuksen tarkoituksena on suorittaa ammatillinen perus- tai jatkotutkinto. Kaupunki kouluttaa oppisopimuskoulutuksen avulla sekä omaa vakinaista henkilöstöään että myös osittain rekrytointitarkoituksessa uutta henkilökuntaa.

Oppisopimuspaikkoja voi kysyä siitä työyksiköstä, jonka toimialaan kuuluvaan ammattiin aikoo kouluttautua.

Oppisopimuskoulutus on vuosien ajan ollut osana kaupungin työllistämispalvelua. Kaupungille on mahdollista hakeutua oppisopimuskoulutukseen myös ulkopuolelta (esim. työttömät tai nuoret ensimmäistä ammattia hakevat henkilöt).

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta saa oppisopimustoimistosta ja työvoimatoimistosta.