Vedenlaatu ja vesiensuojelu

Rantamaisema Velkualta jossa punainen venevaja
Vesiensuojelu
Ruoppaus käynnissä rannalla
Rannan kunnostus ja vesirakentaminen
Kuivakäymälä
Haja-asutuksen jätevedet