Vesiensuojelu

Auringonlasku vesistön rannalla

Naantalin edustan merialue on tyypillistä Saaristomeren sisäsaaristoa, jossa erikokoiset salmet, selät ja saaret vaihtelevat. Turun-Naantalin edustan merialueen tilaa on systemaattisesti tarkkailtu 1960-luvun lopulta lähtien.

Merialuetta kuormittavat alueen teollisuus- ja asumajätevedet sekä maa- ja metsätalous. Lisäksi kauempaa merialueelta kulkeutuu ravinteita myös Saaristomerelle. Merialuetta rehevöittää erityisesti liiallinen fosfori- ja typpikuormitus. Itämeren ja Saaristomeren yleinen rehevöitymiskehitys näkyy myös Turun-Naantalin merialueen tilassa. Rehevöitynyt vyöhyke on pikkuhiljaa laajentunut kohti Airistoa ja avoimia vesialueita.

Naantalin kaupungin jätevedet johdettiin vuodesta 1998 lähtien Raision keskuspuhdistamolle. Nykyisin Naantalin jätevedet johdetaan Turun Kakolanmäen puhdistamolle. Naantalissa on kuitenkin runsaasti kiinteistöjä, joita ei ole liitetty kunnalliseen viemäriverkkoon.

Mereen johdettavia päästöjä tarkkaillaan laitosten velvoitetarkkailujen yhteydessä.

Meri on aina ollut tärkeä Naantalille. Luostarin ympärille kehittyneelle ja sittemmin kylpylä-, matkailu-, satama- ja teollisuuskaupungiksi kasvaneelle Naantalille meri merkitsee välittömästi ja välillisesti toimeentuloa, työtä, virkistystä ja kauneutta. Kun meri voi hyvin, voivat naantalilaiset hyvin ja vieraatkin viihtyvät.

Naantalin kaupungin toimenpideohjelma Itämeren suojelemiseksi

Turun ja Helsingin kaupungit esittivät kesällä 2007 huolestuneisuutensa Itämeren tilasta ja päättivät ryhtyä monin vapaaehtoisin keinoin parantamaan Itämeren tilaa. Turku ja Helsinki haastoivat muut kunnat ja Itämeren alueella toimivat tahot yhteistyöhön Itämeren tilan parantamiseksi. Sitoumuksessa ja haasteessa esitetyillä toimenpiteillä pyritään niin vähentämään merialueelle kohdistuvaa kuormitusta kuin edistämään tietoisuuden lisääntymistä ja toimintatapamuutoksia.

Naantalin kaupunki otti haasteen vastaan ja sitoutuu omalta osaltaan toimimaan merialueen tilan kohentamiseksi. Naantalilla on ollut oma Itämeren toimenpideohjelmansa vuodesta 2010 alkaen. Toimenpiteitä Itämeren hyväksi on kirjattu Naantalin kaupungin ympäristöohjelmaan vuosille 2020-2024. Tutustu ympäristöohjelmaan..

Naantali on selvittänyt rannikkovesien tilaa Coastrider-menetelmällä 

Naantalin kaupunki tilasi yhdessä Maskun kunnan kanssa vuonna 2022 rannikkovesien tutkimukset Pro Litore ry:ltä. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää ne nk. hot spot-alueet, joissa Saaristomeren tilan parantamiseksi tähtäävät toimet ovat erityisen kannattavia. Voit tutustua raporttiin sivun alalaidassa olevasta liitteestä.

Liitteenä on myös vuonna 2020 Maskun kunnan kanssa tilattu Askaistenlahden tila ja kuormitus-raportti, jossa kuvataan Askaistenlahden nykytilaa ja annetaan toimenpide-ehdotuksia tehtävistä toimista Askaistenlahden tilan parantamiseksi.

Ympäristöpäällikkö
Organisaatio
Tekniset palvelut
Matkapuhelinnumero
040 482 4340
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Pl 43

Ympäristönsuojelutarkastaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 442
Matkapuhelinnumero
044 733 4618
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristön- ja luonnonsuojelu