Haja-asutuksen jätevedet

Kuivakäymälä

Viemäriverkostojen ulkopuolella kiinteistön talousjätevesien käsittelystä vastaa kiinteistönomistaja. Jätevedet tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, esimerkiksi haitallisia muutoksia naapuruston kaivojen tai lähivesien vedenlaadulle.

Kiinteistöllä tulee olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry. on laatinut mallilomakkeen selvityksestä, käyttö- ja huolto-ohjeesta sekä jätevesijärjestelmän käyttöpäiväkirjasta.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelylle on asetettu vaatimuksia ympäristölainsäädännössä ja Naantalin ympäristönsuojelumääräyksissä. Ympäristönsuojelumääräyksissä on huomioitu paikallisolosuhteet ja annettu määräyksiä mm. jätevesilaitteiston suojaetäisyyksistä vesistöön ja talousvesikaivoihin.

Neuvontaa

Maksutonta jätevesineuvontaa jätevesien käsittelyvaatimuksista ja -laitteistoista Turun seudulla tarjoaa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia.

Puhelimitse arkisin klo 9–16

  • Yli-Heikkilä, Katariina 040 552 2369
  • Leka, Jarkko 040 197 2265

Neuvonta tarjoaa apua sen selvittämiseen, koskevatko vaatimukset kiinteistöä ja millaisia vaihtoehtoja on vaatimusten täyttämiseksi.

Koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen sinua?

Puutteellisesti toimivat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät tulee uusia 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä. Muualla jätevesijärjestelmät tulee saattaa kuntoon viimeistään samalla, kun kiinteistössä tehdään isompi remontti.

Tehokkaampi puhdistusjärjestelmä vähentää merkittävästi jätevesien ympäristövaikutuksia. Tehokas järjestelmä ei vaaranna kaivoveden puhtautta ja auttaa lähivesiä säilymään hyvälaatuisina.

Miten jätevesien käsittely vaikuttaa päästöihin

Miten jätevesien käsittely vaikuttaa päästöihin kuva 2

Keitä uudistus koskee?

Jos kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä, ei remonttiin tarvitse ryhtyä. Yleensä jätevesiasiat ovat kunnossa kiinteistöissä, joiden rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. Vuodesta 2004 alkaen kiinteistöiltä on vaadittu nykyisen lainsäädännön mukaista jätevesien puhdistamista. Uudistuksen voi unohtaa myös, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon. Kunnostus on tarpeeton myös silloin, jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Ennen 9.3.1943 syntyneet saavat ikävapautuksen uudistuksesta vakituiseen asuntoonsa.

Lykkäystä määräajasta 31.10.2019 voi hakea kunnasta, jos jäteveden määrä jää huomattavan pieneksi tai kustannukset nousevat kohtuuttoman korkeiksi. Lomakkeita lykkäyksen hakemiseksi löytyy sivun alaosasta kohdasta Liitteet.

Yli sadan metrin päässä vesistöstä sijaitsevassa kiinteistössä jätevesijärjestelmän uusiminen on ajankohtainen, jos rakennetaan vesikäymälä, vesi- ja viemärilaitteistoihin tehdään luvanvarainen korjaus- tai muutostyö tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- tai muutostyö.

Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmäni

Toimi näin

Kunnostusprojekti kannattaa aloittaa tarkastamalla nykyisen jätevesijärjestelmän ominaisuudet ja kunto sekä selvittämällä, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.

Jos jätevesijärjestelmä on uusittava, kannattaa hankkia avuksi kiinteistökohtaisiin käsittelyjärjestelmiin perehtynyt jätevesisuunnittelija, joka selvittää myös mahdolliset kuntakohtaiset erityisvaatimukset käsittelylle. Myös järjestelmän rakentajan valinnassa kannattaa luottaa kokeneeseen ammattiurakoitsijaan ja tarvittaessa kysyä referenssejä jo rakennetuista järjestelmistä.

Miten edetä jätevesijärjestelmän kunnostamiseksi

Kiinteistöt vesihuollon toiminta-alueella

Mikäli kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, voi kiinteistönomistaja tai -haltija anoa perustellusta syystä vapautusta liittyä keskitettyyn vesihuoltoon puhtaan veden ja jäteveden osalta. Vapaamuotoinen kirjallinen anomus osoitetaan Naantalin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Harkinnanvarainen vapautus voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:ssä määrätyin perustein toistaiseksi tai määräaikaisena.

Ympäristöpäällikkö
Organisaatio
Tekniset palvelut
Matkapuhelinnumero
+358 404 824340
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Pl 43

Ympäristönsuojelutarkastaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 442
Matkapuhelinnumero
+358 447 334618
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Omistusasuminen
Vesihuolto