Rannan kunnostus ja vesirakentaminen

Ruoppaus käynnissä rannalla

Ruoppauksesta, kaislan niitosta ja muusta rannan muokkaamisesta ja kunnostustyöstä on ilmoitettava etukäteen Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen työn aloittamista.

Koska ruoppauksen luvantarve arvioidaan siitä mahdollisesti aiheutuvan haitallisen seurauksen tai muutoksen perusteella, ELY-keskus edellyttää ilmoitusta aina, kun kysymyksessä on koneellisesti toteutettava ruoppaustyö.

Ruoppaus samentaa vesiä työn aikana ja pohjasta vapautuu vesistöön ravinteita. Ruoppaustyö häiritsee lintuja, kalojen kutua ja alueen muita virkistyskäyttäjiä. Ruoppaus tulisikin ajoittaa niin lintujen pesimäajan kuin parhaimman uimakaudenkin ulkopuolelle haittojen minimoimiseksi.

Ilmoitukseen tulee liittää hankkeen sijainnin osoittava kartta, josta käy selkeästi ilmi sekä ruoppaus- että läjitysalue. Hankkeesta on sovittava myös vesialueen omistajan ja rajanaapureiden kanssa.

Ilmoituksen liitteineen voi lähettää Varsinais-Suomen ELY-keskukselle sähköisesti.

Ilmoituksella käsiteltävä ruoppauksen massamäärä ei saa ylittää 500 m3. Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle ja vaikutuksiltaan merkittäville hankkeille tulee hakea vesilain mukainen lupa eli vesilupa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI).

Myös laiturin rakentaminen voi edellyttää vesilain mukaista lupaa. Laiturin lainmukaisuudesta tai luvantarpeesta voi pyytää lausunnon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Ympäristöpäällikkö
Organisaatio
Tekniset palvelut
Matkapuhelinnumero
+358 404 824340
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Pl 43

Ympäristönsuojelutarkastaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 442
Matkapuhelinnumero
+358 447 334618
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Vesiliikenne
Ympäristöilmoitukset ja luvat