Kulttuurin ja vapaa-ajan avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset ovat haettavana seuraavasti:

  • 31.3. klo 15.00 mennessä  perusavustukset, kohdeavustustukset ja vapaa-aikalautakunnan valmennusapurahat nuorille urheilijoille (huom muutos vuodelle 2021) ja
  • 31.8. klo 15.00 mennessä ohjaajapalkkiot. 

Avustuksia haetaan pääsääntöisesti sähköisesti (kts. linkki alla) tai esim. asiointipisteestä tai saariston palvelupisteistä saatavilla olevilla lomakkeilla, jotka palautetaan liitteineen määräaikaan mennessä kirjaamoon osoitteella Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali. Tutustuthan avustusohjesääntöön ennen hakemuksen täyttämistä. Avustusohjesäännöstä selviävät myös myönnetyn avustuksen maksatuksen ehdot.

Kenelle avustuksia myönnetään?

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia nuoriso- ja liikuntatoimintaa sekä kulttuuritoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille, joiden kotipaikka tai toiminnan kohde on Naantali. Yhdistyksen toiminnan tulee olla vakiintunutta.

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Perusavustukset

Perusavustuksella tuetaan yhdistyksen vuotuista toimintaa. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus sekä hakijan taloudellinen asema, muualta saatava tuki ja omatoimisuus varojen hankinnassa. Perusavustuksen sähköinen hakulomake

Kohdeavustukset

Yksilöityjä kohdeavustuksia voidaan myöntää liikunta- ja nuoriso- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä muiden kertaluontoisiksi tai vakiintumattomiksi katsottavien hankkeiden toteuttamiseen. Kohdeavustuksen sähköinen hakulomake 

Valmennusapuraha

Valmennusapurahaa myönnetään yksittäisen nuorten urheilijan tueksi yhteensä kolmelle urheilijalle, kahdelle alle 20-vuotiaalle ja yhdelle 20–29-vuotiaalle. Valmennusapurahaa voivat hakea naantalilaiset nuoret urheilijat. Valmennusapurahan anomiseksi tehdään vapaamuotoinen ja perusteltu hakemus, joka osoitetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Muutos valmennusapurahaan vuodelle 2021

Nuoren urheilijan valmennusapuraha
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jatkaa nuoren urheilijan valmennusapurahan hakuaikaa 31.7.2021 saakka. 
Haettavana on valmennusapuraha yhdelle alle 20-vuotiaalle urheilijalle ja yhdelle 20 - 29 -vuotiaalle urheilijalle. Valmennusapurahaan ovat oikeutettuja naantalilaiset urheilijat.
Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnalle osoitetut hakemukset toimitetaan joko sähköpostilla kirjaamo@naantali.fi tai postitse Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali. 
Lisätietoja asiasta antaa liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho, puh 0400 638 398.

Ohjaajapalkkiot

Ohjaajapalkkioita myönnetään liikuntatoiminnan osalta nuorten alle 20-vuotiaiden urheiluohjauksen tukemiseen ja nuorisotoiminnan osalta nuorten ryhmissä tapahtuvan ohjaustoiminnan tukemiseen. Palkkiot myönnetään ajalta 16.8.–15.8. Ohjaajapalkkioiden hakulomake on liitteenä. Ei sähköistä hakua.

Liitteet

Asiasanat

Kulttuuri ja vapaa-aika
Kulttuuri