Kulttuurin ja vapaa-ajan avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset ovat haettavana seuraavasti:

  • 31.3. klo 15.00 mennessä perusavustukset, toiminta-avustukset nuoriso- ja liikuntayhdistyksille, kohdeavustukset ja vapaa-aikalautakunnan valmennusapurahat nuorille urheilijoille ja yhdelle juniorijoukkueelle. 

Avustuksia haetaan pääsääntöisesti sähköisesti (kts. linkki alla) tai esim. asiointipisteestä tai saariston palvelupisteistä saatavilla olevilla lomakkeilla, jotka palautetaan liitteineen määräaikaan mennessä kirjaamoon osoitteella Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali. Tutustuthan avustusohjesääntöön ennen hakemuksen täyttämistä. Avustusohjesäännöstä selviävät myös myönnetyn avustuksen maksatuksen ehdot.

Kenelle avustuksia myönnetään?

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia nuoriso- ja liikuntatoimintaa sekä kulttuuritoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille, joiden kotipaikka tai toiminnan kohde on Naantali. Yhdistyksen toiminnan tulee olla vakiintunutta.

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Perusavustukset

Perusavustuksella tuetaan yhdistyksen vuotuista toimintaa. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus sekä hakijan taloudellinen asema, muualta saatava tuki ja omatoimisuus varojen hankinnassa. Perusavustuksen sähköinen hakulomake

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustuksella tuetaan liikunta- ja nuorisoyhdistysten vuotuista toimintaa. Toiminta-avustuksen myöntämisperusteet pohjautuvat liikuntalakiin ja nuorisolakiin. Avustusta jaetaan yhdistyksen järjestämään ohjattuun toimintaan osallistuvien määrän perusteella. Osallistujat pisteytetään ikään perustuvilla painokertoimilla. 
Toiminta-avustuksen sähköinen lomake

 

Kohdeavustukset

Yksilöityjä kohdeavustuksia voidaan myöntää liikunta- ja nuoriso- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä muiden kertaluontoisiksi tai vakiintumattomiksi katsottavien hankkeiden toteuttamiseen. Kohdeavustuksen sähköinen hakulomake 

Valmennusapuraha

Valmennusapurahaa myönnetään vuosittain hakemuksesta kahdelle lahjakkaalle nuorelle. Lisäksi valmennusapuraha myönnetään vuosittain hakemuksesta yhdelle juniorijoukkueelle. Valmennusapurahaan ovat oikeutettuja naantalilaiset alle 20-vuotiaat nuoret urheilijat ja joukkueet.
Valmennusapurahan anomiseksi tehdään vapaamuotoinen ja perusteltu hakemus, joka osoitetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Liikuntapalvelupäällikkö
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Matkapuhelinnumero
040 063 8398
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sivistystoimisto, Tullikatu 11

Museonjohtaja
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 321
Matkapuhelinnumero
050 590 9365
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sivistystoimisto, Tullikatu 11

Asiasanat

Kulttuuri ja vapaa-aika
Kulttuuri
Liikunta ja ulkoilu