Kulttuurin ja vapaa-ajan avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset vuonna 2019 ovat haettavana seuraavasti:

  • 29.3. klo 15.00 mennessä  perusavustukset, kohdeavustustukset ja vapaa-aikalautakunnan valmennusapurahat nuorille urheilijoille ja
  • 30.8. klo 15.00 mennessä ohjaajapalkkiot. 

Avustuksia haetaan sähköisesti tai liitteenä olevilla lomakkeilla, jotka palautetaan liitteineen määräaikaan mennessä kirjaamoon osoitteella Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali. Lomakkeita voi noutaa myös kaikista kaupungin palvelupisteistä. Tutustuthan avustusohjesääntöön ennen hakemuksen täyttämistä

Kenelle avustuksia myönnetään?

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia nuoriso- ja liikuntatoimintaa sekä kulttuuritoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille, joiden kotipaikka tai toiminnan kohde on Naantali. Yhdistyksen toiminnan tulee olla vakiintunutta.

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Perusavustukset

Perusavustuksella tuetaan yhdistyksen vuotuista toimintaa. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus sekä hakijan taloudellinen asema, muualta saatava tuki ja omatoimisuus varojen hankinnassa. Perusavustuksen sähköinen hakulomake

Kohdeavustukset

Yksilöityjä kohdeavustuksia voidaan myöntää liikunta- ja nuoriso- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä muiden kertaluontoisiksi tai vakiintumattomiksi katsottavien hankkeiden toteuttamiseen. Kohdeavustuksen sähköinen hakulomake

Valmennusapuraha

Valmennusapurahaa myönnetään yksittäisen nuorten urheilijan tueksi yhteensä kolmelle urheilijalle, kahdelle alle 20-vuotiaalle ja yhdelle 20–29-vuotiaalle. Valmennusapurahaa voivat hakea naantalilaiset nuoret urheilijat. Valmennusapurahan anomiseksi tehdään vapaamuotoinen ja perusteltu hakemus, joka osoitetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Ohjaajapalkkiot

Ohjaajapalkkioita myönnetään liikuntatoiminnan osalta nuorten alle 20-vuotiaiden urheiluohjauksen tukemiseen ja nuorisotoiminnan osalta nuorten ryhmissä tapahtuvan ohjaustoiminnan tukemiseen. Palkkiot myönnetään ajalta 16.8.–15.8.

Liitteet

Avainsanat

Kulttuuri ja vapaa-aika
Kulttuuri