Avustusohjesääntö

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusohjesääntö

Tiedote 29.1.2021: Uudistettu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 10.12.2020 hyväksymä avustusohjesääntö tulee voimaan 1.1.2022 ja uuden avustusohjesäännön mukaisesti avustukset jaetaan keväällä 2022. Vuonna 2021 avustukset jaetaan allaolevan avustusohjesäännön mukaisesti. Sivun alapuolelta löytyy uusi 2022 voimaantuleva avustusohjesääntö pdf-muodossa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on päättää kaupungin talousarviossa kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisotoimen tukemiseen varattujen määrärahojen käytöstä.

Kalenterivuosittain lautakunta voi hakemuksesta myöntää perus- ja kohdeavustuksia kulttuuri- sekä nuoriso- ja liikunta-alalla toimiville rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille, joiden kotipaikka on Naantalin kaupunki tai joiden toiminnan kohde on Naantalin kaupunki. Yhdistyksen toiminnan tulee olla vakiintunutta. Lautakunta myöntää myös ohjaajapalkkioita liikunta- ja nuorisotoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille. 

Yksittäisten nuorten urheilijoitten tukena myönnetään vuosittain kahdelle urheilijalle valmennusapurahaa.

Lautakunta jakaa toimikautensa toisena ja viimeisenä vuotena kulttuuritoiminnan alalla ansioituneelle naantalilaiselle henkilölle tai yhteisölle Kulttuurin tekijä -palkinnon. 

2 Perusavustukset

Perusavustuksella tuetaan kulttuurin, liikunnan tai nuorison alalla toimivan yhdistyksen vuotuista toimintaa. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus sekä hakijan taloudellinen asema, muualta saatava tuki ja omatoimisuus varojen hankinnassa.

3 Kohdeavustukset

Yksilöityjä kohdeavustuksia voidaan myöntää liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä muiden kertaluontoisiksi tai vakiintumattomiksi katsottavien hankkeiden toteuttamiseen.

Kohdeavustusten käsittelyssä huomioon otettavat seikat:
- Kohdeavustusten painopiste on lapsille ja nuorille suunnatussa toiminnassa sekä kulttuurituotteissa, joiden kohderyhmänä ovat kuntalaiset tai laajempi yleisö.
- Konsertit kuuluvat kuorojen perustoimintaan eli niihin ei myönnetä kohdeavustusta.
- Saaristoalueen perinteiset vuodenaika- ja markkinatapahtumat kuuluvat saaristolautakunnan jakamien avustusten piiriin.

4 Ohjaajapalkkiot

Liikuntatoiminnan ohjaajapalkkiot myönnetään nuorten alle 20-vuotiaiden urheiluohjauksen tukemiseen.

Jakoperusteet ovat seuraavat:

  1. Kertaharjoitukseen on osallistuttava yksilölajeissa vähintään kaksi ja joukkuelajeissa vähintään viisi ohjattavaa. Joukkuelajeissa avustuksen piiriin hyväksytään myös nimetyn apuvalmentajan ohjaustoiminta edellyttäen, että ohjaustilaisuuteen osallistuu vähintään 13 ohjattavaa.
  2. Jokainen ohjaaja on velvollinen pitämään ohjaustilaisuuksistaan harjoituspäiväkirjaa, jonka seuran johto varmentaa allekirjoituksellaan.
  3. Ohjaajapalkkioihin hyväksytään joukkueen tai ryhmän osalta yksi harjoitus/päivä ja maksimissaan kolme harjoitusta/kalenteriviikko.
  4. Ohjaajatasoja on kolme: A-taso, B-taso ja C-taso. Ohjaajataso määräytyy koulutuksen ja suoritettujen kurssien sekä tutkintojen perusteella. Sivistystoimisto pitää rekisteriä ohjaajien suorittamista kursseista.
  5. Ohjaajapalkkioita haetaan niihin tarkoitetulla lomakkeella, jonka seuran johto varmentaa allekirjoituksellaan.

Nuorisotoiminnan ohjaajapalkkiot myönnetään nuorten ryhmissä tapahtuvan ohjaustoiminnan tukemiseen.

Jakoperusteet ovat seuraavat:

  1. Kertatilaisuudessa on oltava vähintään viisi osallistujaa.
  2. Jokainen ohjaaja on velvollinen pitämään ohjaustilaisuuksistaan päiväkirjaa, jonka yhdistyksen johto varmentaa allekirjoituksellaan.
  3. Ohjaajapalkkioiden osalta hyväksytään joukkueen tai ryhmän osalta yksi harjoitus/päivä ja maksimissaan kolme harjoitusta/ kalenteriviikko.
  4. Ohjaajapalkkioita haetaan niihin tarkoitetulla lomakkeella, jonka seuran johto varmentaa allekirjoituksellaan.

5 Valmennusapurahat

Valmennusapuraha myönnetään vuosittain hakemuksesta kahdelle lahjakkaalle alle 20-vuotiaalle urheilijalle ja yhdelle 20-29 vuotiaalle urheilijalle. Valmennusapurahaan ovat oikeutettuja naantalilaiset urheilijat.

6 Kulttuurintekijä -palkinto

Lautakunta jakaa toimikautensa toisena ja viimeisenä vuotena kulttuuritoiminnan alalla ansioituneelle naantalilaiselle henkilölle tai yhteisölle Kulttuurintekijä -palkinnon. 
Perusteltuja ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä yksityishenkilöt ja yhteisöt.

7 Avustusten hakeminen

7.1. Perusavustukset

Perusavustukset julistetaan haettaviksi maaliskuun loppuun mennessä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan. 
Perusavustushakemukseen tulee liittää edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

7.2. Kohdeavustukset

Kohdeavustukset julistetaan haettaviksi maaliskuun loppuun mennessä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan. 
Kohdeavustushakemuksesta tulee ilmetä käyttötarkoitus ja -ajankohta, hankkeen kustannusarvio sekä arvio muualta saatavasta rahoituksesta. Hakemukseen tulee liittää edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Mikäli sama yhdistys hakee myös perusavustusta, ei liitteitä tarvitse toimittaa kahteen kertaan.

Yhdistykset, joille myönnetään kohdeavustusta, ovat velvollisia ilmoittamaan avustettavasta tapahtumasta kaupungin verkkosivujen tapahtumakalenteriin.   

7.3. Ohjaajapalkkiot

Ohjaajapalkkiot julistetaan haettaviksi elokuun loppuun mennessä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan. Ohjaajapalkkiot maksetaan ajalta 16.8. - 15.8.

7.4. Valmennusapurahat  

Valmennusapurahat julistetaan haettaviksi maaliskuun loppuun mennessä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan. Valmennusapurahaa voi hakea urheilija itse tai hänen edustamansa seura.

8 Avustusten maksatus

Perusavustus maksetaan lautakunnan päätöksen saavutettua lainvoiman. Kohdeavustus maksetaan jälkikäteen, kun sivistystoimistolle on esitetty hyväksyttäviin tositejäljennöksiin perustuva tiliselvitys tapahtuman tai hankkeen toteuttamisesta sekä lyhyt kirjallinen selvitys tilaisuudesta mahdollisine liitteineen (esim. lehti-ilmoitus, käsiohjelma). 
Tiliselvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa tapahtuman tai hankkeen toteuttamisesta tai sen tulkitaan jääneen toteutumatta ja avustus menetetään. Marras- ja joulukuussa toteutuvien tapahtumien ja hankkeiden tiliselvitys on esitettävä viimeistään 31.12.

 

Tiliselvityksen toimittaminen

Toimitanta-avustuksen maksamista varten vaaditut asiakirjat sähköpostilla os. sivistystoimisto(at)naantali.fi tai kirjeenä postiosoitteeseen: Naantalin kaupunki, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, PL 43, 21101 Naantali

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8.3.2018 § 2 
Avustusohjesäännön muutos 12.12.2018 § 29, kohta 5 (valmennusapurahat)

 

Naantalin sivistystoimisto
Puhelinnumero
opetus
kulttuuri
vapaa-aika
tilanvaraus
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Tullikatu 11
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates