Saaristolautakunta

Saaristomaisema Rymättylän karhuvuorelta

Naantalin kaupunki haluaa turvata saaristolaisten mukanaolon ja vaikutusmahdollisuudet kaupungin hallinnossa, jota varten on perustettu saaristolautakunta. Siinä on 9 jäsentä, joista enemmistö on Naantalin saariston alueilta. Tutustu lautakunnan pöytäkirjoihin

Monipuolinen ja poikkihallinnollinen toimija

Saaristolautakunnan tehtävänä on toimia asiantuntijana kaupungin saaristoasioissa. Sen toimialaan kuuluvat myös mm. saariston ja maaseudun kehittämishankkeet, kalastus- ja metsästysasiat sekä saariston edunvalvonta. Lautakunnan tehtäviin kuuluu seurata ja arvioida palvelujen toteutumista saariston näkökulmasta. Yhdistykset nähdään saaristossa merkittävänä voimavarana ja niiden toimintaedellytyksiä tuetaan mm. avustuksilla ja kokoontumistiloilla. Lautakunta hankkii Liedon kunnalta maaseutupalvelut.

Avustukset

Saaristolautakunta myöntää avustuksia saariston alueilla toimiville yhdistyksille ja säätiöille.

Avustusohjesääntö (pdf)

Avustukset on haettavana vuosittain maaliskuun loppuun mennessä:

https://www.naantali.fi/fi/osallistuminen-ja-paatoksenteko/talous-ja-strategia/avustukset

 

Yhteistyötä saariston hyväksi

Saaristolautakunta toimii yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa palvelujen kehittämiseksi. Yhteistyötä tehdään saariston elin- ja toimintaympäristön sekä elinkeinojen ja lähidemokratian kehittämiseksi.

Toimikausi 1.6.2019 - 31.5.2021

Puheenjohtaja
Jari-Antti Hörkkö, KESK
varajäsen Heikki Saarinen, KESK

Varapuheenjohtaja
Anu Saarni, KOK
varajäsen Riitta Kemppe, KOK

Jäsenet

Jari Lumpus, PS
varajäsen Henrik Kuustonen, PS

Jani Ollikainen, KOK
varajäsen Jussi Tähti, KOK

Nina Saari, KOK
varajäsen Kristiina Sunell, KOK

Seija Salminen, SDP
varajäsen Johanna Laamanen, SDP

Riitta Salokannel, VIHR
varajäsen Hanna Erjanti, VIHR

Toni Tammelin, SDP
varajäsen Rauno Vänttinen, SDP

Juha Valtonen, KOK
varajäsen Jaana Koskivaara-Coniel, KOK

Lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii viestintä- ja kehittämispäällikkö.

Viestintä- ja kehittämispäällikkö
Organisaatio
Hallintopalvelut
Yksikkö
Kaupunginkanslia
Puhelinnumero
02 4345 270
Matkapuhelinnumero
040 900 0866
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Osallistuminen ja päätöksenteko
Demokratia