Kesätyöseteli

Naantalin kaupunki haluaa tukea naantalilaisia nuoria sekä yrityksiä myöntämällä 350 euron tuen työllistämiseen. Tuki on nimeltään kesätyöseteli. Aikatauluhaasteiden vuoksi kesätyöseteliin ei järjestetä erillistä hakua, vaan se myönnetään poikkeustilanteen vuoksi kaikille naantalilaisille 1996–2004 syntyneille nuorille, jotka työllistyvät kesätöihin naantalilaiseen yritykseen.

Kesätyöseteli ei ole fyysinen seteli, vaan se on lupa kesätyöllistämistukeen.

Myös naantalilaiset yhdistykset voivat saada tukea nuoren työllistämiseen samoilla edellytyksillä kuin yritykset.

Tukea ei myönnetä sellaisen nuoren palkkaamiseen, joka on saanut kaupungilta kesätyöpaikan vuonna 2020. Tukea ei myöskään myönnetä yksityishenkilöille nuorten työllistämiseen.

Ohjeet nuorelle

Hae itsenäisesti mieleistäsi kesätyötä naantalilaisesta yrityksestä.

Kesätyön tulee ajoittua ajalle 1.5.–31.8.2020. Työsuhde tehdään vähintään 10 päiväksi. Työajan tulisi olla vähintään 30 tuntia viikossa tai vähintään 60 tuntia kesäkauden aikana 1.5.–31.8.2020.

Kun olet löytänyt kesätyöpaikan, työnantaja täyttää kesätyösetelihakemuslomakkeen. Hakemus käsitellään mahdollisimman nopeasti. Kun kesätyöseteli on myönnetty, työsuhde voi alkaa.

Tee työnantajan kanssa kirjallinen työsopimus. Työnantaja maksaa palkan sinulle työsopimuksen mukaisesti, ja kaupunki maksaa takautuvasti kesätyöllistämistuen suoraan työnantajalle.

Ohjeet työnantajalle

Jos haluat nuoren palkkaamisen 350 euron Naantalin kaupungin myöntämän tuen, varmista että nuori on naantalilainen ja muut tuen myöntämisen ehdot täyttyvät.

Ehtoina on, että kesätyön tulee ajoittua ajalle 1.5.–31.8.2020. Työsuhde tehdään vähintään 10 päiväksi. Työajan tulisi olla vähintään 30 tuntia viikossa tai vähintään 60 tuntia kesäkauden aikana 1.5.–31.8.2020.

Kesätyöllistämistuki maksetaan jälkikäteen työnantajalle korvaamaan osa nuoren palkkakustannuksista. Tuki on kertaluontoinen, ja sitä haetaan ennen työsuhteen alkamista.

Kun olet löytänyt kesätyöntekijän, hae tukea täyttämällä Kesätyöseteli-hakemus.

Hakemus käsitellään mahdollisimman nopeasti. Kun kesätyöseteli on myönnetty, työsuhde voi alkaa.

Kesätyöntekijä palkataan työsuhteeseen, ja hänelle tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Viimeistään työsuhteen alkaessa tee nuoren kanssa kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi työn alkamis- ja päättymispäivä, palkka, työaika ja työtehtävät/tehtävänimike.

Mikäli suunniteltu työsuhde ei toteudu tai se keskeytyy, ilmoita siitä mahdollisimman nopeasti kesatyo@naantali.fi

Tukien maksatus aloitetaan 3.8.2020. Kesätyösetelituki maksetaan vain, mikäli kaikki tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Mikäli toimitetuissa dokumenteissa on epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia, voidaan korvaus jättää maksamatta.

Tuen myöntämisen ja maksatuksen edellytykset

  • Työpaikan tarjoava yritys on naantalilainen
  • Työntekijä on vuonna 1996–2004 syntynyt naantalilainen
  • Kesätyö ajoittuu ajalle 1.5.–31.8.2020. Työsuhde kestää vähintään 10 päivää. Työaika on vähintään 30 h/vko tai vähintään 60 tuntia kesäkauden aikana 1.5.–31.8.2020.
  • Työnantaja toimittaa kaupungin edellyttämät tiedot ja dokumentit työsuhteen päättymisen jälkeen

Tuen maksatus

Kesätyöllistämistukien maksatus aloitetaan 3.8.2020. Maksun saadaksesi toimita työsuhteen päätyttyä tarvittavat tiedot ja dokumentit 31.10. mennessä sähköpostilla osoitteeseen kesatyo@naantali.fi

Tarvittavat tiedot ja dokumentit:

  • Molempien osapuolten allekirjoittama työsopimus, josta käy ilmi työn alkamis- ja päättymispäivä, palkka, työaika ja työtehtävät/tehtävänimike. 
  • Virallinen tosite maksetusta palkasta (esim. verkkopankista tai palkkajärjestelmästä tulostettu kuitti maksetusta palkasta. Tositteesta pitää käydä ilmi, että palkka on maksettu. Palkkalaskelma ei ole virallinen tosite maksetusta palkasta, mutta myös sen voi toimittaa. Palkanmaksutositteeksi eivät kelpaa itse tehdyt eivätkä käteiskuitit.)
  • Laskutustiedot: IBAN-tilinumero ja BIC-/SWIFT-koodi

Puuttuvat, puutteelliset, epäselvät tai ristiriitaiset dokumentit viivästyttävät tai voivat estää tuen maksamisen.

Lisätietoja kesätyösetelituesta antaa työllisyysohjaaja Auli Järvinen.

Työllisyysohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Työllisyyspalvelut
Matkapuhelinnumero
044 417 1486
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Työ ja yrittäminen
Tuettu työllistyminen