Kesätyöseteli

Naantalin kaupunki tukee nuorten työllistämistä kesätyösetelillä, joka kattaa osan työnantajalle tulevista kuluista.

Naantalin kaupunki myöntää 350 euron tuen yrityksille ja yhdistyksille, jotka palkkaavat kesäksi vuonna 1997–2005 syntyneen naantalilaisen (1 seteli/nuori). Seteliä ei myönnetä yksityishenkilölle, kunnalle tai valtiolle työnantajana.

Kesätyön tulee ajoittua ajalle 1.5.–31.8.2021. Työsuhteen tulee kestää vähintään 10 työpäivää. Työtunteja tulee kertyä vähintään 60 tuntia työsuhteen aikana.

Tukea ei myönnetä sellaisen nuoren palkkaamiseen, joka on saanut kaupungilta kesätyöpaikan vuonna 2021.

Seteleitä myönnetään kesällä 2021 enintään 80 kpl. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Samalle työnantajalle voidaan myöntää enintään 10 seteliä 10 eri nuoren työllistämiseen.

Ohjeet nuorelle

Hae itsenäisesti mieleistäsi kesätyötä yrityksestä tai yhdistyksestä.

Kun olet löytänyt kesätyöpaikan, työnantajan tulee täyttää kesätyösetelihakemuslomake, joka löytyy Naantalin kaupungin kotisivuilta.

Kun kesätyöseteli on myönnetty, työsuhde voi alkaa.

Tee työnantajan kanssa kirjallinen työsopimus.

Ohjeet työnantajalle

Jos haluat nuoren palkkaamiseen 350 euron Naantalin kaupungin myöntämän tuen, varmista että nuori on naantalilainen ja että muut kesätyösetelin ehdot täyttyvät. Tuki maksetaan jälkikäteen korvaamaan osa nuoren palkkakustannuksista. 

Täytä kesätyöseteli -hakemus.

Hakemuksen täyttö vaatii sähköisen tunnistautumisen.

Kun kesätyöseteli on myönnetty, työsuhde voi alkaa. Kesätyöseteliä ei myönnetä, mikäli työsuhde on alkanut ennen kuin päätös setelin myöntämisestä on tehty.

Kesätyöntekijä palkataan työsuhteeseen ja hänelle tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Tee nuoren kanssa kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi työn alkamis- ja päättymispäivä, palkka, työaika ja työtehtävät/tehtävänimike.

Tuen maksatus

Tukien maksatus aloitetaan 2.8.2021. Työsuhteen päätyttyä työnantajan tulee toimittaa dokumentit viimeistään 31.10.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kesatyo@naantali.fi 

Tarvittavat tiedot ja dokumentit

Molempien osapuolten allekirjoittama työsopimus, josta käy ilmi työn alkamis- ja päättymispäivä, palkka, työaika ja työtehtävät/tehtävänimike. 
Virallinen tosite maksetusta palkasta ja tehdyistä tunneista esim. verkkopankista tai palkkajärjestelmästä tulostettu kuitti maksetusta palkasta. Tositteesta pitää käydä ilmi, että palkka on maksettu. Palkkalaskelma, josta käy ilmi tehdyt työtunnit (vähintään 60 tuntia).

Laskutustiedot: IBAN-tilinumero ja BIC-/SWIFT-koodi

Puuttuvat, puutteelliset, epäselvät tai ristiriitaiset dokumentit viivästyttävät tai voivat estää tuen maksamisen.

Lisätietoja antaa

Työllisyysohjaaja Auli Järvinen p. 044 417 1486 tai sähköpostilla auli.jarvinen(at)naantali.fi

Mikäli suunniteltu työsuhde ei toteudu tai se keskeytyy, ilmoita siitä mahdollisimman nopeasti kesatyo@naantali.fi

Kesätyösetelituki maksetaan vain, mikäli kaikki tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Mikäli toimitetuissa dokumenteissa on epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia, voidaan korvaus jättää maksamatta.
 

Työllisyysohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Työllisyyspalvelut
Matkapuhelinnumero
044 417 1486
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Työ ja yrittäminen
Tuettu työllistyminen