Käyttövesi, jätevesi ja hulevesi

Naantalin vesihuoltolaitoksen sähköinen asiointipalvelu

Mittarilukema tulee ilmoittaa sähköiseen järjestelmään joka kuun viimeiseen päivään mennessä, jotta se ehtii mukaan kuukausilaskutukseen!

Liittyminen

Vesihuoltolaitos tekee sopimukset kiinteistön liittämisestä yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon sekä valvoo liittyvien kiinteistöjen vesi- ja viemärijohtojen asennustöitä.

Käyttövesi

Naantalin vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan käyttöveden toimittamisesta kiinteistöille, vesijohto- ja viemäriverkostojen kunnossapidosta sekä jäte- ja sadevesien poisjohtamisesta. Tarkista kiinteistösi sijainti toiminta-alueella

Naantali hankkii vetensä Turun Seudun Vesi Oy:ltä. TSV:n sivuilta löytyvät tarkemmat tiedot vedenotosta ja veden laadusta. Maskun Vesihuolto Oy toimittaa veden Velkuan ja Livonsaaren alueille.

Käyttöveden laatua valvoo Raision kaupungin Ympäristöterveys.

Jätevesi

Jätevesistä suurin osa johdetaan keskitetysti Turun seudun puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamoon Turkuun.

Hulevesi

Hulevedellä tarkoitetaan rakennusten alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä talon perustusten kuivatusvettä. Hulevettä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä ja rakennuksen katoilta.

Naantalin kaupunginvaltuuston päätöksellä vesihuoltolaitos huolehtii 1.1.2017 alkaen hulevesiverkoston toiminta-alueella hulevesien viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Lisäksi päätettiin hulevesimaksun käyttöön otosta 1.7.2017 alkaen.

Hulevesimaksu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Hulevesimaksu käytetään hulevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Hulevesimaksun lasku lähetetään sille kiinteistön omistajalle tai haltijalle, jonka nimissä kiinteistön vesilaskutus on laskutusajankohtana.

Hulevesimaksu peritään kaikilta hulevesiverkoston toiminta-alueilla sijaitsevilta kiinteistöiltä. 

Hulevedestä ei tehdä sopimusta, koska maksu on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen julkisoikeudellinen maksu, jolloin sopimuksia ei tehdä.

Vesihuoltopäällikkö
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 373
Matkapuhelinnumero
050 339 0529
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Vesihuoltolaitos, Rautakatu 7

Vesihuoltoinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 772
Matkapuhelinnumero
050 339 0566
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Vesihuoltolaitos, Rautakatu 7

Toimistosihteeri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 356
Matkapuhelinnumero
044 417 1311
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Toimistosihteeri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 560
Matkapuhelinnumero
044 417 1259
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2