Rakentamisen teemat

Mies ja koira soutelemassa

Saariston luonto

Saariston luonto on ainutlaatuinen, ja tavoitteenamme on säilyttää se mahdollisimman hyvin. Saaristolaiset ovat osanneet rakentaa luontoa kunnioittaen ja haluamme jatkaa tätä perinnettä. Toivomme ratkaisuja, jotka sopivat mahdollisimman hyvin rakennuspaikkaansa, ja ilmentävät luontevaa asumista lähellä luontoa.

Olemassa olevien kalliomaastojen huomioiminen ja hyödyntäminen suunnittelussa ovat tärkeä tavoitteemme. Myös pihasuunnittelussa on huomioitava alueella jo kasvava kasvillisuus. Tavoitteena ovat luonnonmukaiset ja samalla helppohoitoiset ja viehättävät piharatkaisut.

Kallion muodot ja luontoarvojen huomioiminen ovat olleet alueen suunnittelussa keskeisellä sijalla. Kallion muodot on otettu huomioon jo asemakaavassa. Alueen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa alueen pienipiirteiset kallion muodot hyödynnetään mahdollisimman kauniisti, jotta ne luovat alueelle yksilöllisen ilmeen.

Meren läheisyyden voi aistia, ja lisäksi se mahdollistaa monenlaiset vapaa-ajan viettotavat. Yksi kauneimmista saaristoista on käden ulottuvilla. Meren äärellä asuminen ilmentää luonnonläheistä elämänätyyliä.

Innovatiiviset energiaratkaisut

Innovatiiviset energiaratkaisut tarkoittavat miellyttävää ympäristöystävällistä asumista, ja samalla paremman ympäristöperinnön jättämistä tulevaisuuden sukupolville. Ne tarkoittavat myös sijoittamisen arvoisia ja arvonsa säilyttäviä koteja, ja hyviä valintoja luonnon ja itsemme hyvinvointiin. 

Tavoitteena on luoda alueellisia energiaratkaisuja ja erilaisia rakennuskohtaisia toteutuksia, joilla saavutetaan erityisen matala alueellinen energiankulutuksen taso. Päämääränä on myös, että integroitujen energiaratkaisujen tuomat kokonaishyödyt siirtyvät asukkaalle täysimääräisinä. Energiaratkaisujen tavoitteena on pienentää asumisen kustannustason nousuriskejä ja tukea omavaraisuutta. 

Alueelle toteutetaan yhtenäisiä, älykkäitä taloteknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat alueellista ratkaisujen hallintaa ja hyötykäyttöä myös tulevaisuuden energianhallinnassa. Alueella ja messukohteissa tullaan suosimaan erilaisia ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja, myös hybridiratkaisuja. Aurinkokaupungissa erityisesti aurinkoenergiaan liittyvät ratkaisut ovat ominaisia.

Terveellinen rakentaminen

Saariston raikas ulkoilma on oleellinen osa alueen viihtyisyyttä. Haluamme, että myös sisäilman osalta asuntomessualueelle toteutetaan laadukkaita, edistyksellisiä sisäilmaa toteuttavia rakentamisratkaisuja. Terveellinen rakentaminen tarkoittaa kestävää rakentamista, ja sen myötä sijoittamisen arvoisia ja arvonsa säilyttäviä koteja.

Turvallisuus

Aluetta suunniteltaessa on erityisesti ollut tavoitteena asukkaiden viihtyvyys, joka itse asiassa on oleellinen osa tätäkin rakentamisen teemaa. Autamme rakentajia ottamaan turvallisuuteen liittyvät asiat huomioon jo suunnittelusta ja rakentamisesta lähtien.

Turvallisuusajatteluun liittyy muun muassa paloturvallisuus, tapaturmien ennaltaehkäisy esimerkiksi materiaalivalintojen ja valaistuksen suunnittelun avulla, vesivahinkojen ennaltaehkäisy ja esteettömyys. Päämääränämme on turvallisuuskulttuuri, jossa asukkaat osaavat toimia oikein havaitessaan jonkin epäkohdan. Turvalliseksi suunniteltu, rakennettu ja koettu ympäristö on myös viihtyisä. 

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Asuminen
Rakentaminen