Haavuorentien asemakaavamuutos

Haavuorentien asemakaavamuutos, rajaus ilmakuvalla

Naantalin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.9.2020 (§ 65) hyväksynyt 21.8.2020 päivätyn Haavuorentien asemakaavan- / asemakaavan muutosehdotuksen. Asemakaava on tullut voimaan 23.10.2020.

Haavuorentien alueen asemakaavan laatiminen on kuulutettu vireille vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa. Noin 16,9 hehtaarin suuruinen kaava-alue sijoittuu Manner Naantalin pohjoisosaan, linnuntietä noin 4 km Naantalin keskustasta koilliseen. Aluetta rajaavat idässä Maskuntie ja etelässä Immasentie sekä lännessä ja pohjoisessa Orjanojan puisto. Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa asuin- ja erillispientalojen rakentamisen noin 100 uudelle asukkaalle.

Lisätietoja:

Kaavoitusarkkitehti
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
Maankäyttöosasto
Matkapuhelinnumero
044 417 1380
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Suunnitteluavustaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
Maankäyttöosasto
Matkapuhelinnumero
040 569 1966
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Maankäyttöosaston palvelupiste
Aukioloajat
arkisin kello 9–15, palvelua annetaan toistaiseksi vain sähköpostitse ja puhelimitse.
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit