Lammasluodon asemakaavamuutos

Naantalin Lammasluodon alueelle käynnistettiin asemakaavamuutoksen laatiminen vuonna 2016 .

Asemakaavamuutosta varten laadittiin suunnitelmia asuinrakennusten sijoittamisesta alueelle. Lisäksi tavoitteena oli, että alueen kauniit puistometsät voitaisiin mahdollisimman laajasti säilyttää entisellään.

Viimeisimmässä vaiheessa esillä oli kolme vaihtoehtoa, joissa kaikissa rakennukset sijoitettaisiin pääosin Lammasluotoon johtavalle ruovikoituneelle täyttöalueelle. Liitteenä on yksi esitetyistä vaihtoehdoista.

Tällä hetkellä kaavatyö ei etene aktiivisesti, eikä sille ole esitetty aikataulutavoitteita (Kaavoituskatsaus 2019).

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit