Porhonkallion-Virpin alueen asemakaava ja -muutos

Porhon-Virpin asemakaavaluonnoksen rajaus ortokuvalla

Porhonkallion-Virpin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelutyö jatkuu. Asemakaavatyön vireilletulosta on alunperin kuulutettu vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa. Tuolloin asemakaavoitettava alue oli nykyistä suunnittelualuetta hieman suppeampi. Alueen kaavoitus tuli uudelleen ajankohtaiseksi vuonna 2019 kun aluetta koskien jätettiin yksityinen asemakaavoitushakemus.

Suunnittelualue sijaitsee Luonnonmaan länsiosassa, Rymättyläntien molemmin puolin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 32,6 hehtaaria, josta kaavamuutoksen aluetta on noin 24,1 hehtaaria ja uutta kaavaa noin 8,5 hehtaaria. Suunnittelualueeseen kuuluu alueen läpäisevä Rymättyläntie sekä Porhonkallion ja Virvenrinteen asuinalueiden välissä sijaitseva, osittain rakennettu korttelialue. Rymättyläntien pohjoispuolella alueeseen kuuluu vanhaa peltomaata ja metsäisiä rinteitä sekä pieni vapaa-ajan asunnon pihapiiri. Kaavamuutokseen kuuluu myös Virventien ja Rymättyläntien liittymätarkastelu, sekä tarkastelu Rymättyläntien pohjoispuolisten alueiden liittymisestä Rymättyläntiehen.

Porhonkallion-Virpin asemakaavan ja asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto oli nähtävillä 5.6. - 20.7.2020. Nähtävillä olleeseen aineistoon voi edelleen tutustua oheisista linkeistä.

Lisätietoja:

Lundén Architecture Company / arkkitehti Tuuli Loukola, puh. 040 621 5455 sähköposti: tuuli(at)lunden.co sekä

Kaupunginarkkitehti
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
Maankäyttöosasto
Matkapuhelinnumero
044 417 1229
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Suunnitteluavustaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
Maankäyttöosasto
Matkapuhelinnumero
040 569 1966
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Maankäyttöosaston palvelupiste
Aukioloajat
arkisin kello 9–15, palvelua annetaan toistaiseksi vain sähköpostitse ja puhelimitse.
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit