Vennanpaltan ranta-asemakaava

Ote Vennanpaltan ranta-asemakaavasta

Ranta-asemakaavan muutoksen alue sijaitsee Luonnonmaalla noin 4 km Naantalin keskustasta lounaaseen. Kaava-alue muodostuu osasta kiinteistöä 529-401-1-97 Vennanpaltta II ja osasta kiinteistöä 529-401-1-55 Vennanpaltta.

Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on ratkaista oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitetun RM-alueen rakennusoikeuden sijoittelu suunnittelualueella.

Vennanpaltan ranta-asemakaavan ehdotus, joka on päivätty 25.11.2020, pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 26.1. – 24.2.2021 Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2, 1 krs) sekä Naantalin kaupungin kotisivuilla (https://www.naantali.fi/nahtavilla-olevat-kaavat).

Mahdolliset kirjalliset muistutukset osoitetaan Naantalin kaupunginhallitukselle ja ne pyydetään toimittamaan osoitteella Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite Käsityöläiskatu 2) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(a)naantali.fi ennen nähtävilläolon päättymistä, eli viimeistään 24.2.2021 kello 15.00.

Lisätietoja antavat kaavan laatija Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy, puh. 040 858 101 (sähköposti etunimi.sukunimi@nostoconsulting.fi) tai maanmittausinsinööri Birit Keva, puh. 044 733 4702 (sähköposti etunimi.sukunimi@naantali.fi).

 

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit