Yleisten alueiden luvat

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Samoin mainontaan kaupungin alueella tarvitaan maanomistajan lupa.

Katu- ja viheralueilla tehtävät kaivutyöt

Yleisillä alueilla tehtäviä töitä ovat mm. johtojen, kaapeleiden ja niihin liittyvien laitteiden rakentamiseksi ja korjaamiseksi tehtävät maankaivutyöt.

Sijoitus- ja kaivulupahakemus lähetetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sähköpostilla osoitteeseen: ya.lupapiste@naantali.fi.

Hakemuksessa on mainittava tarkka kaivupaikka, kaivun ajankohta sekä kaivutöiden arvioitu
kesto. Hakemukseen on liitettävä asemapiirros, josta selviää kaivutyön laajuus. Töitä ei saa aloittaa ilman kaupungin lupaa.
Ennen kaivutöiden aloittamista on selvitettävä kaikkien johtojen ja kaapeleiden sekä muiden maanalaisten laitteiden sijainti.
Työt tulee suunnitella siten, että liikenteelle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa eikä turvallisuus vaarannu. Tarvittaessa tulee esittää liikenteenohjaussuunnitelma.

Yleisten alueiden vuokraaminen

Katualueen tai muun yleisen alueen vuokraus määräajaksi on mahdollista esimerkiksi työmaan varastoalueeksi tai tapahtuman järjestämiseen.

Aluetta haetaan vuokrattavaksi lähettämällä hakemus sähköpostilla osoitteeseen: ya.lupapiste@naantali.fi.

Hakemuksesta on selvittävä alueen työnaikainen käyttötarkoitus, alueen sijainti ja laajuus, vuokrauksen kesto sekä vastaavan henkilön yhteystiedot ja laskutustiedot.

Tekninen lautakunta vahvistaa vuosittain katu- ja puistoalueen vuokrahinnat. Pitkäkestoiset ja laaja-alaiset vuokraukset sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

  • Katualueen käytöstä ei peritä vuokraa touko- eikä syyskuussa.
  • Puistoalueella vuokraa ei peritä syys- eikä lokakuussa.
  • Ns. vapaina kuukausinakin on tehtävä lupahakemus.

Vilkkaimman kesäkauden aikana ydinkeskustan ja vanhan kaupungin keskeisillä alueella katu- tai puistoalueita ei vuokrata.

Mainostaminen katualueella

Teiden ja katujen varsille pystytettäville väliaikaisillekin mainoskylteille ja -laitteille on aina haettava lupa. Lupahakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: ya.lupapiste@naantali.fi.
Luvan myöntää yhdyskuntatekniikan päällikkö.

Ilman lupaa sijoitettavat mainostelineet

Irrallinen A-mainosteline katualueella
Irrallinen A-mainosteline katualueella

Missing media item.

Ilman lupaa voidaan sijoittaa A-telineitä liiketilan seinustalle niin, etteivät ne haittaa kadun tai yleisen alueen käyttöä. Jalkakäytävälle irrallisia mainostelineitä ei saa asettaa ellei vapaan kulkutilan leveydeksi jää vähintään 1,5 metriä. Mainoslaitetta ei saa sijoittaa pyörätielle.
Irralliset mainostelineet on poistettava liikkeen aukioloajan päättyessä.

Luvattomat tai vastoin ohjeita sijoitetut mainokset voidaan tarvittaessa poistaa. 
Pysäkkikatoksiin ja valaisinpylväisiin sijoitettavista mainoksista tehdään yleensä pitkäaikainen sopimus.

 

Katualueella mainostamisen ohje (pdf)

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 328
Matkapuhelinnumero
+358 504 649902
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Liikenne