Rasitetoimitus

Kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toisen kiinteistön alueelle pysyvä käyttöoikeus eli rasite, esimerkiksi kulkua varten. Toimituksessa perustettu rasite on voimassa, vaikka kiinteistöt vaihtaisivat omistajia.

Rasitetoimitusta on haettava,

  • jos perustetaan uusi rasite,
  • jos voimassa olevan rasitteen sijaintia pitää muuttaa tai
  • jos rasite halutaan tarpeettomana poistaa.

Rasitteita voidaan perustaa myös tontinlohkomistoimituksessa, jolloin rasitetoimitusta ei tarvitse erikseen hakea. 

Rasitteiden perustaminen edellyttää yleensä tontin omistajien välistä kirjallista rasitesopimusta, joka tulee liittää kiinteistötoimitushakemukseen. Sopimuksessa tulee sopia rasitteeseen liittyvistä asioista, kuten rasitteen käytöstä, rakentamis-, kuntoonpano- ja kunnossapitokustannuksista sekä rasiteoikeudesta maksettavasta korvauksesta.

Erillisen rasitetoimituksen hinta on 450 euroa, jos toimituksessa perustetaan enintään kaksi (2) rasitetta. Jokaisesta seuraavasta rasitteesta hinta nousee 150 €/rasite.

Tontin lohkomisen yhteydessä perustettava rasite on hinnaltaan 150 €/rasite.

Hae rasitetoimitusta sähköisellä kiinteistötoimitushakemuksella (pdf).

Toimitusinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 718
Matkapuhelinnumero
044 417 1376
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit