Tontin lohkominen

Manner-Naantalin ja Luonnonmaan asemakaavoitetuilla alueilla rakennusluvan edellytyksenä on, että tontti on muodostettu voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukaiseksi tontiksi. Aikaa tontin lohkomiseen tulee varata hakemuksesta rekisteröintiin noin 3–6 kuukautta.

Asemakaava-alueella rakennuspaikat erotetaan kaavan mukaisiksi tonteiksi lohkomalla. Ennen lohkomista alueella tulee olla voimassa kaavan mukainen tonttijako (lue lisää tonttijaosta: Tonttijako | Naantali).

Tontin omistajan on haettava lohkomista kiinteistötoimitushakemuksella kaupungilta. Määräalan lohkominen tulee vireille automaattisesti, kun lainhuuto on myönnetty.

Lohkomisen edellytyksenä on, että omistajalla on lainhuuto kaikkiin niihin kiinteistöihin ja määräaloihin, joista kaavan mukainen tontti muodostuu. Myös muodostajakiinteistöjen ja määräalojen kiinnitykset tulee olla yhtenevät, tai velkakiinnityksiä voi kohdistua vain yhteen muodostajakiinteistöön tai määräalaan.

Tontin lohkomistoimitus kestää noin 3–6 kuukautta ja se on maksullinen. Tontin lohkominen maksaa tontin pinta-alasta riippuen 1000–2000 euroa.

Hae tontin lohkomista sähköisellä kiinteistötoimitushakemuksella (pdf).

Toimitusinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 718
Matkapuhelinnumero
044 417 1376
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit