Suomi.fi-tunnistautuminen
Tunnistaudu
Täyttääksesi lomakkeen ole hyvä ja tunnistaudu ensin.

Omaishoidon tukihakemus

Hakemus alle 65-vuotiaille.
Hoidettavan henkilötiedot
Hoitajan henkilötiedot
Hoitaja on sukulainen
Hoitaja on
Hoidettavan sairaus tai vamma
Hoitotyön apuna käytettävät palvelut
Onko hoidettava päivittäin tai muutoin säännöllisesti: 
päivähoidossa
koulussa
työtoiminnassa
päivätoiminnassa

Saako hoidettava seuraavia palveluja: 
kodinhoitaja
kotisairaanhoito
henkilökohtainen avustaja
Onko hoidettavalle myönnetty Kelan eläkkeensaajien/ lasten hoitotukea, vammaistukea tai erityishoitorahaa?
Tiedot hoidon ja hoivan tarpeesta
Hoidettava tarvitsee apua
Hoidettava on
Hoidettava tarvitsee
Hoidettavan apuvälineet
Hoidettavan päivittäinen avuntarve
Avun ja valvonnan tarve yöaikana
Toimet joista hoidettava selviytyy itsenäisesti
Suostumus
Annan suostumukseni tämän hakemuksen käsittelyssä tarvittavien tietojen hankkimiseen muilta viranomaisilta. 
Hakija (hoidettava)
Hoitaja
Liitteet
Vain yksi tiedosto.
Rajoitus: 5 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif, jpg, png, bmp, txt, rtf, odf, pdf, docx, xlsx.
Vain yksi tiedosto.
Rajoitus: 5 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif, jpg, png, bmp, txt, rtf, odf, pdf, docx, xlsx.