Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskuntatoiminta on yksi keskeinen lasten ja nuorten osallistumista sekä vaikuttamista edistävä lakiin perustuva toimintamuoto. Perusopetuslain mukaan koululla voi olla sen oppilaista koostuva oppilaskunta. Lukiolaki sen sijaan velvoittaa oppilaskuntatoiminnan pakolliseksi osaksi lukiokoulutusta.

Koulun oppilaat tai opiskelijat muodostavat oppilaskunnan, jota johtaa sen yhteisesti valitsema hallitus. Oppilaskunnan tehtävänä on kehittää kouluyhteisön toimintaa ja vaikuttaa oppilaita/opiskelijoita koskeviin kysymyksiin. Oppilaskunnalla on merkittävä rooli kouluyhteisön yhteishengen luomisessa ja nuorten demokratiakasvatuksen edistämisessä. Koulujen oppilaskunnat voivat kehittää oma-aloitteisesti osallistumisen ja vaikuttamisen malleja kouluyhteisössä perinteistä oppilaskunnan hallitustoimintaa laajemmin.

Maijamäen koulun oppilaskunta

Suopellon koulun oppilaskunta

Naantalin lukion opiskelijakunta

Asiasanat

Nuoret
Osallistuminen ja päätöksenteko
Kasvatus ja koulutus
Kansalaisvaikuttaminen