Kultarannan koulu

Luonnossa liikkuminen ja retket ovat osa Kultarannan koulun arkea.

”Ystävällisessä hengessä toisemme hyväksyen, teemme elävää ja innostavaa osaamista aasta ööhön. Luonto ja luovuus, sekä oppilaiden ideoiden salliminen ovat vahvuuksiamme.”

Letun paistoa Kultarannan koulun metsäluokassa.
Letunpaistoa Kultarannan koulun metsäluokassa.

Kultarannan koulu on vahvaa yhteisöllisyyttä vaaliva noin 60 oppilaan koulu, jossa tarjotaan opetusta vuosiluokilla 1-6. Koululla toimii myös esiopetusryhmä. Yhteistyö kaikenikäisten lasten välillä on aktiivista ja joustavaa.

Koulun sijainti kauniilla ja kulttuurihistoriallisesti merkittävällä Luonnonmaan saarella antaa oman lisäpiirteensä koulun toimintaan. Tämä näkyy erityisesti ympäristökasvatuksessa ja kestävää kehitystä edistävässä kasvatuksessa. Painotamme opetuksessa ympäristö- ja luontoarvoja. Toiminnallisuus ja ilmiöpohjainen oppiminen näkyvät vahvasti koulumme arjessa. Käytämme monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa oppitunneilla.

Koulussamme jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen ja sivistymiseen. Oppilaita ohjataan asettamaan itselleen yksilöllisiä ja yhteisiä tavoitteita. Arviointia annetaan koko oppimisprosessin ajan ja se on luonteeltaan rakentavaa ja osallisuuteen kannustavaa.

Oppilaskunnan järjestämä koristurnaus on jokavuotinen ilonaihe.
Oppilaskunnan järjestämä koristurnaus on jokavuotinen ilonaihe.

Oppilaiden ja vanhempien osallistaminen on koulumme vahvuus. Oppilaskunnan toiminta on vireää, ja vanhempainyhdistys on aktiivisesti mukana koulun toiminnassa.

Tervetuloa Kultarannan kouluun!

Kultarannan koulua kehitetään Opetushallituksen Majakka-kehittämiskouluverkostossa.

Kultarannan koulun arkeen voit tutustua blogissamme.

lateral-image-left
lateral-image-left
lateral-image-left
lateral-image-left

Asiasanat

Lapsiperheet
Kasvatus ja koulutus
Perusopetus