Kultarannan koulu

Luonnossa liikkuminen ja retket ovat osa Kultarannan koulun arkea.

”Ystävällisessä hengessä toisemme hyväksyen, teemme elävää ja innostavaa osaamista aasta ööhön. Luonto ja luovuus, sekä oppilaiden ideoiden salliminen ovat vahvuuksiamme.”

Letun paistoa Kultarannan koulun metsäluokassa.
Letunpaistoa Kultarannan metsäluokassa.

Kultarannan perhetalo on vahvaa yhteisöllisyyttä vaaliva noin 90 lapsen yksikkö, jossa tarjotaan opetusta vuosiluokilla 1-6. Perhetalossa toimii myös kaksi esiopetusryhmä. Yhteistyö kaikenikäisten lasten välillä on aktiivista ja joustavaa.

Perhetalon sijainti kauniilla ja kulttuurihistoriallisesti merkittävällä Luonnonmaan saarella antaa oman lisäpiirteensä toimintaan. Tämä näkyy erityisesti ympäristökasvatuksessa ja kestävää kehitystä edistävässä kasvatuksessa. Painotamme opetuksessa ympäristö- ja luontoarvoja. Toiminnallisuus ja ilmiöpohjainen oppiminen näkyvät vahvasti perhetalon arjessa. Käytämme monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa oppitunneilla.

Perhetalossamme jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen ja sivistymiseen. Oppilaita ohjataan asettamaan itselleen yksilöllisiä ja yhteisiä tavoitteita. Arviointia annetaan koko oppimisprosessin ajan ja se on luonteeltaan rakentavaa ja osallisuuteen kannustavaa.

Oppilaskunnan järjestämä koristurnaus on jokavuotinen ilonaihe.
Oppilaskunnan järjestämä koristurnaus on jokavuotinen ilonaihe.

Oppilaiden ja vanhempien osallistaminen on vahvuutemme. Oppilaskunnan toiminta on vireää, ja vanhempainyhdistys on aktiivisesti mukana toiminnassa.

Tervetuloa Kultarantaan!

Kultarannan koulua kehitetään Opetushallituksen Majakka-kehittämiskouluverkostossa. Kuulumme myös LUMA-kehittämiskouluverkostoon Suomessa.

Kultarannan perhetalon arkeen voit tutustua blogissamme.

lateral-image-left
lateral-image-left
lateral-image-left
lateral-image-left

Asiasanat

Lapsiperheet
Kasvatus ja koulutus
Perusopetus