Naantalin perhekoutsit - varhaisen tuen tiimi

Vanhassakaupungissa perhekoutsit Liisa, Tiina ja Heli.
Perhekoutsit Liisa Unkuri, Heli Kujanpää ja Tiina Nyman. Kuva: Emma Kallioniemi

Tarvitsetko tukea ruuhkavuosiin? Onko vauvalla unipulmia? Haastaako esiteini? Haluatko vinkkejä, kun koululaisen kanssa peliajat ylittyy tai kotiintuloajoista ei synny yhteistä ymmärrystä? Miten uhmaikäisen kiukku kesytetään tai kiireen kierre katkaistaan? Tuntuuko vanhemmuus uuvuttavalta ja arjen ilo on kateissa?

Perhekoutsit kuuntelee, neuvoo, etsii yhdessä perheen kanssa vastauksia arjen pulmatilanteisiin ja antaa palveluohjausta. Työskentely toteutetaan perheen kanssa yhteistyössä jokapäiväisissä toimintaympäristöissä; neuvolassa, päiväkodissa tai perheen kotona. Perhekoutsien apu muotoutuu yksilöllisesti, sen mukaan mitä perhe tarvitsee.

Perhekoutsiin voi olla yhteydessä esimerkiksi,

  • kun haluat pohtia ääneen omaa tapaasi toimia vanhempana
  • kun perheellä on haasteita arjen hallinnassa esim. vuorokausirytmi on hukassa, ruokailutilanteet takkuavat, siirtymätilanteet eivät suju
  • kun tuntuu, että uusi arki vauvan synnyttyä ei ole löytänyt paikkaansa
  • kun vauva valvottaa tai imetys tuntuu hankalalta
  • kun sisaruksilla on paljon riitoja
  • kun vuorovaikutus nuoren kanssa tuntuu haastavalta
  • kun vanhemmilla on erilaiset kasvatusnäkemykset
  • kun pari- tai perhesuhteissa on erimielisyyksiä
  • kun perheessä on erityinen elämäntilanne, johon tarvitaan kotipalvelun tukea lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi vanhemman sairaus, vanhempien ero tai perheeseen on syntynyt kaksoset.

Palvelu on luottamuksellista, maksutonta peruspalvelua neuvolan, varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon rinnalla.

Perhe voi olla yhteydessä perhekoutseihin itse, tai sopia yhteydenotosta neuvolan, varhaiskasvatuksen tai koulun työntekijöiden kanssa.

 Ota rohkeasti yhteyttä!

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä perheiden arjessa selviytymisen tukemista kotona tehtävällä työllä. Palvelu on lastenhoitoapua ja sen ohessa arkiaskareista huolehtimista. Kotipalvelu on maksullista asiakastaulukon mukaisesti viidenteen kertaan asti. Mikäli kotipalvelun tarve jatkuu, maksu muuttuu tulosidonnaiseksi.

Lapsiperheiden palveluita tarjoaa Varha

Perhekoutsit

Asiasanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Neuvolapalvelut