Varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Tietoa voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Huoltajat voivat katsella lastensa tallennettuja tietoja Omasta Opintopolusta.

Mikäli tallennetuissa tiedoissa on virheitä, oikaisupyyntö tehdään ensisijaisesti varhaiskasvatustoimijaan. Pyynnön voi tehdä myös suoraan Opetushallitukselle lataamalla lomakkeen varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste-sivustolta. Opetushallitus ohjaa lomakkeen oikeaan kuntaan.

Lisätietoja

Asiasanat

Kasvatus ja koulutus