Läs mer om Nådendals gymnasium / Read more about Naantalin lukio

Ruotsin ja Iso-Britannian liput

Nådendals gymnasium

Gymnasiet Naantalin lukio med fantastisk havsutsikt är det bästa (och enda) gymnasiet i det soliga Nådendal. De studerande är drygt 300 till antalet och lärarna ett trettiotal. Staden har satsat mycket på gymnasieutbildningen, vilket tar sig uttryck bland annat i ett stort antal valbara kurser och måttligt stora undervisningsgrupper. Ämnesutbudet är mångsidigt i bland annat språk och matematiska ämnen. Skolan deltar också i ett Erasmus-projekt och samarbetar tätt med bl.a. Turun Yliopisto.

Karakteristiskt för skolan är gruppandan. Studerandekårens styrelse och föräldraföreningen arbetar aktivt, vilket i sin tur bidrar till känslan av gemenskap. Man fäster också uppmärksamhet vid de studerandes välmående. Bland annat har alla dagligen fri tillgång till gymmet. Det finns även goda möjligheter till grupparbeten vid de arbetsstationer som finns utspridda i fastigheten. På rasterna och på håltimmarna kan man hänga med kompisarna i mediateket – givetvis med avkopplande havsutsikt det också.

Naantalin lukio

More information about Naantalin lukio is coming soon.