Kaupunginarkisto - hyllymetreittäin historiaa

Naantalin kaupunginarkisto koostuu useiden eri arkistonmuodostajien asiakirjoista. Arkistonmuodostajia ovat muun muassa kaupunginvaltuusto, erilaiset lautakunnat ja toimielimet sekä oppilaitokset. Luettelo arkistonmuodostajista on liitteenä tämän sivun alalaidassa.

Nykyisen Naantalin kaupungin asiakirjojen lisäksi kaupunginarkistossa säilytetään lakkautettujen Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kuntien arkistoja. Arkistossa on myös esimerkiksi Naantalin kansanterveystyön kuntayhtymän hallinnollisia asiakirjoja ja Naantalin kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksen arkisto.

Asiakirjojen julkisuus 

Kaupunginarkistossa säilytettävät asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Aineisto saattaa kuitenkin sisältää myös julkisuuslainsäädännön perusteella salassa pidettäviä tietoja. Julkiset asiakirjat ovat kuntalaisten ja tutkijoiden käytettävissä, ja niihin voi tutustua kirjaamossa.

Pöytäkirjat ja esityslistat

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekä muiden toimielinten pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan verkkosivuilla neljän vuoden ajalta, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Vanhempia pöytäkirjoja voit tiedustella kirjaamosta.

Kaupungin kuulutukset

Kaupungin virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon ala-aulassa, os. Käsityöläiskatu 2. Kuulutukset julkaistaan myös kaupungin verkkosivulla.

Arkistoinstituutioiden ja muiden muistiorganisaatioiden verkkosivuja

Kansallisarkisto

Yksityiset keskusarkistot

Maanmittauslaitoksen arkisto

Elinkeinoelämän keskusarkisto

Suomen Sukututkimusseura

Naantalin museo

Liitteet

Asiasanat

Asiakirja- ja tietopyynnöt