Naantalin kaupungin Facebook-arvonnan säännöt

Arvonnan järjestää Naantalin kaupunki, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali.

Osallistumisehdot

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole niillä kaupungin työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja arvonnan voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumisehdot.

Osallistuminen

Arvontaan osallistutaan kommentoimalla kuvan kanssa Naantalin kaupungin 5.5. julkaistua Facebook-julkaisua, jossa arvonnasta kerrotaan, tai julkaisemalla kuva Instagramissa tunnisteilla #IloPyöräillä ja #LiikkuvaNaantali 5.5.–14.5.2023 välisenä aikana. Instagramissa osallistuakseen kuva tulee julkaista julkisella tilillä ja sen tulee olla nähtävillä vähintään 16.5.2023 saakka. Arvontaan osallistuminen ei velvoita tykkäämään tai seuraamaan Naantalin kaupungin Facebook-sivua tai Instagram-tiliä tai merkitsemään toisen henkilön tiliä julkaisuun.

Arvonnan suorittaminen

Arvonta suoritetaan 16.5.2023 kaikkien Facebook-julkaisua kommentoineiden tai Instagram-kuvan #IloPyöräillä ja #LiikkuvaNaantali -tunnisteilla julkaisseiden joukosta satunnaisotannalla.

Palkinto

Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan kaksi Naantali-tuotepakettia. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi. Palkinnot tulevat noudettavaksi Naantalin kaupungintalolle (Käsityöläiskatu 2, 21101 Naantali). Voittajalle ilmoitetaan Facebook-julkaisuun tai Instagram-kuvaan kommentoimalla sekä henkilökohtaisesti yksityisviestillä.

Henkilötiedot

Arvontaan osallistuessaan osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista nimensä tämän omissa kanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Arvonnan yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja ei kerätä talteen.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä eikä niistä johtuvista kadonneista osallistumisista. Järjestäjä ei vastaa vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta ja käyttämisestä. Naantalin kaupunki rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon.

Muut ehdot

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Meta ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi tätä arvontaa millään tavalla, eikä arvonta liity mitenkään Metaan. Osallistujat vapauttavat Metan kaikesta vastuusta arvontaan liittyen. Annettuja nimiä ja yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä suoramarkkinointiin.

Lisätietoa arvonnasta: viestinta[at]naantali.fi

Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Naantalissa 28.4.2023

Asiasanat

Viestintä