Sidonnaisuusilmoitukset

Tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on kuntalain mukaan ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Naantalissa sidonnaisuustietoja kootaan seuraavista henkilöistä:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaoston jäsenet ja varajäsenet
  • rakennuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijät
  • kaupunginjohtaja

Luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Sidonnaisuusrekisterin seloste

Täytä ja lähetä sidonnaisuusilmoitus

Tehtävä tai virka
Selite: Johtotehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Esimerkiksi toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät.
 
Selite: Luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Esimerkiksi yrityksen tai yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenyys.

 
Selite: Esimerkiksi merkittävät kiinteistöjen ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistukset (ei kuitenkaan omana tai vapaa-ajan asuntona olevat kiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöiden omistukset).
 
Selite: Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.