Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja se kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa kaupungintalolla.

Vuosiksi 2018–2021 on tilintarkastusyhteisöksi valittu BDO Audiator Oy.

Tarkastuslautakunnan postiosoite on: Naantalin kaupunki, tarkastuslautakunta, PL 43, 21101 Naantali

Kokoonpano toimikaudella 24.8.2021 - 31.5.2023

Lautakunnan varsinaisten jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@naantali.fi

Puheenjohtaja
Heikki Karlsson KOK
varajäsen Keijo Maksimainen, KOK

Varapuheenjohtaja
Annika Rintamäki, SDP
varajäsen Riitta Alho, SDP

Jäsenet

Jukka-Pekka Aalto, SDP
varajäsen Lauri Laine, SDP

Jari Engman, PS
varajäsen Pekka Spets, PS

Seija Lehtonen, KOK
varajäsen Kaija Saarni, KOK

Meri-Tuuli Mattila, KOK
varajäsen Maria Virta KOK

Pekka Leinonen, VIHR
varajäsen Viljo Mannerjoki, VIHR

Kimmo Mäntysalo, KOK
varajäsen -, KOK

Pia Puhakka, KESK
varajäsen Elina Koisaari, KESK

Lautakunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri. 

Hallintosihteeri
Organisaatio
Hallintopalvelut
Yksikkö
Kaupunginkanslia
Puhelinnumero
02 4345 408
Matkapuhelinnumero
044 417 1242
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Osallistuminen ja päätöksenteko
Demokratia