Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä osaltaan huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista. Tekninen lautakunta seuraa ja valvoo haja-asutusalueiden yksityistieverkon suunnitelmallista kehittymistä ja valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. 

Kokoonpano 24.8.2021 -31.5.2023. Tutustu toimielimen pöytäkirjoihin

Puheenjohtaja
Martti Jaanto, KOK

varajäsen Pertti Arvonen, KOK

Varapuheenjohtaja
Heikki Lindgren, SDP
varajäsen Jarno Mäki, SDP

Jäsenet

Eliisa Ansamaa, SDP
varajäsen Leena Salo, SDP

Antti Jyväkorpi,KOK
Varajäsen Mika Nikula, KOK

Eero Latvala, VIHR
varajäsen Mikko Haapala, VIHR

Arto Lehtonen, PS
varajäsen Kari Salo, PS

Saara Paananen, PS
varajäsen Kristiina Hinkkanen, PS

Päivi Peltola-Ojala, KOK
varajäsen Anne Tirkkonen, KOK

Mika Ratilainen, KD
varajäsen Anita Mäkilä, KD

Kaija Saarni, KOK
varajäsen Julia Plathin-Kankare, KOK

Kaisa Suovanen, KESK
varajäsen Atte Liitola, KESK

Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja ja sihteerinä teknisten palvelujen talouspäällikkö.

Lautakunnan jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@naantali.fi 

Tekninen johtaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
Palvelukeskus
Matkapuhelinnumero
050 082 9048
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Osallistuminen ja päätöksenteko
Demokratia