Palautetta varhaiskasvatukselle

Mikäli asiakkaalla on mitä tahansa kysymyksiä tai palautetta koskien varhaiskasvatuksen laatua tai toimintaa tulee asiakkaan ensisijaisesti olla yhteydessä oman lapsen varhaiskasvatusyksikön esimieheen. Tarvittaessa kysymyksiin vastaa myös varhaiskasvatuksen esimies ja varhaiskasvatuksen johtaja.

Varhaiskasvatuslain mukainen kirjallinen muistutusmenettely

Varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaan varhaiskasvatuksen laatuun tai toimintaan tyytymätön voi tehdä asiastaan myös kirjallisen muistutuksen. Muistutuksen toiminnasta voi tehdä vastaavalle aluepäiväkodinjohtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtajalle. Muistutukseen annetaan kirjallinen vastaus. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta hakea muutosta siten kuin siitä erikseen säädetään.

Sosiaaliasiamiehen neuvonta varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa

Tarvittaessa varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa auttaa sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiehen tehtävistä Naantalin kaupungissa vastaa Merikratos Oy.