Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Hoitotyöntekijä juttelee seniorin kanssa

Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään vuosittain 80 vuotta täyttäville naantalilaisille, jotka eivät ole hoito- ja vanhuspalveluiden asiakkaita. Käynnin tavoitteena on tukea itsenäistä kotona asumista. 

Kotikäynnillä keskustellaan terveyteen liittyvistä asioista, havainnoidaan liikkumiskykyä, kodin turvallisuutta ja arkiaskareista suoriutumista.

Hoitaja ottaa teihin yhteyttä sopiakseen kanssanne käynnin ajankohdasta. Kotikäynti on asiakkaalle va­paaehtoista, luottamuksel­lista ja maksutonta. 

Asiasanat

Ikäihmiset
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kotihoito ja kotipalvelut
Vanhusten palvelut