Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Hoitotyöntekijä juttelee seniorin kanssa

Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Ajantasaiset tiedot palveluista löydät Varhan sivuilta www.varha.fi.

Vuosittain 80 vuotta täyttäville naantalilaisille postitetaan Hyvinvointikysely, jonka tarkoitus on kartoittaa asiakkaiden mahdollista tarvetta hyvinvointia edistävälle kotikäynnille. Asiakkaat voivat täyttää ja palauttaa hyvinvointikyselyn halutessaan myös sähköisesti. 

Hyvinvointikysely ja kotikäynnit tehdään asiakkaille, jotka eivät ole hoito- ja vanhuspalveluiden asiakkaita. Kotikäynnin tavoitteena on tukea ikäihmisten itsenäistä kotona asumista. Keskutelun aiheina ovat mm. terveyteen liittyvät asiat, liikkuminen kotona ja lähiympäristössä, kodin turvallisuus sekä arkiaskareista suoriutuminen.

Hyvinvointia edistävä kysely ja kotikäynti ovat va­paaehtoisia, luottamuksel­lisia ja maksuttomia.

Asiasanat

Ikäihmiset
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kotihoito ja kotipalvelut
Vanhusten palvelut